”Det är ett tryck som bara den”

Ombudsmännen Jessica Persson och Elisabeth Nordin tillsammans med avdelningsordförande Björn Henriksson utanför avdelningsexpeditionen i Karlstad. Jessica kommer i mars att väljas in som ny kassör och personalansvarig.

Inom industribranschen ser fackförbundet IF Metall ett uppdämt behov med stor efterfrågan på material och produkter. För förbundet har några bitar börjat lossa och de har kunnat rekrytera både en ny ombudsman samt en ny kassör. Inför 2022 står de i startgroparna med valarbetet.

Enligt fackförbundet IF Metalls indikationer har industribranschen överlag klarat sig bra under 2021 och det finns ett uppdämt behov på marknaden av både material och produkter.

– Det är högtryck. Det finns vissa företag det går lite sämre för, men det beror inte på corona utan snarare att de kanske tappat kunder eller andra orsaker. I stort går allt bra, det är ett tryck som bara den, säger avdelningsordförande Björn Henriksson, IF Metall Värmland.

Dock har vissa störningar uppstått på grund av materialbrist, vilket varit ett bekymmer i hela leveranskedjan. Nu när smittspridningen åter har ökat är det också en ökad oro i branschen.

– Man såg positivt på det fram tills december. Nu är det lite mer oroligt, om man ska tillbaka till nedstängningar eller inte.

Bromsa in igen

Ett fortsatt problem inom industrin är bristen på kompetent personal.

Under hösten återgick IF Metall Värmland till att hålla fysiska utbildningar för medlemmar och förtroendevalda, men då smittspridningen återigen har ökat har de noggrant följt utvecklingen och folkhälsomyndighetens rekommendationer. I övrigt har förbundet fått ställa om, varav många utbildningar har varit digitala.

– En del har uppskattat det, särskilt de som haft svårt att komma ifrån annars. Medan andra inte alls tycker om det utan vill ha fysiska träffar.

Med den minskade smittspridningen som skedde under hösten började avdelningen planera för att få komma ut på företagsbesök.

–  Vi hade på gång att komma ut mer aktivt på arbetsplatserna, men nu har vi redan börjat bromsa in igen. I värsta fall får vi dra tillbaka vårt utåtriktade arbete. Vi har en stor skuld till våra medlemmar ute på företagen.

Valkommitté

Något annat som har varit i fokus för avdelningen under året har varit rekrytering.

– I januari började en ny ombudsman så vi börjar bli full styrka, nu har vi bara en rekrytering kvar.

På avdelningen har de även eftersökt en ny kassör ett tag, vilket de nu fått tag i. Vid årsmötet som hålls den 24 mars kommer en ny väljas in.

– Det blir Jessica Persson. Hon är anställd som ombudsman i dagsläget. Hon blir då både kassör och personalansvarig. Jag tror att det blir riktigt bra, det är en bra rekrytering.  

Då vi 2022 går in i valår, har förbundet en hel del framför sig.

– Det blir en speciell valrörelse, säger Björn och fortsätter:

– Det är alltid viktigt. Det är stor skillnad beroende på vilken regering vi har.

För valet ha de tillsatt en kommitté som nu ligger i sin linda att få påbörja arbetet.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se