De vill utbilda digital spetskompetens i Värmland

Behovet av kompetens inom digital teknik och digitalisering ökar i alla delar av samhället. Därför har Compare utvecklat en rad satsningar för att värmländska företag ska få verktyg som ökar deras kunskap och ger spetskompetens.

Allt fler jobb och branscher kräver en grundläggande förmåga att hantera digitala verktyg, inte minst under pandemin. Compare har inlett en rad samarbeten för att kunna starta upp olika utbildningar, däribland ”Den digitala förflyttningen”. 

– Det är 100 personer från värmländska företag som får möjlighet att både skapa sig en digital breddkompetens, eller en digital spetskompetens. Vi tillgängliggör väldigt konkreta och praktiska utbildningar så man lär sig att använda digital teknik i sitt arbete, säger Magnus Bården, vd Compare.

Magnus Bårdén, vd på Compare.

Just nu är 60 personer i gång och under 2022 kommer ytterligare 40 att få ta del av utbildningen. Dessutom kommer ytterligare en utbildning att tillgängliggöras senare under året, vilken man valt att kalla ”Din digitala förflyttning”.

– Där är i stället målgruppen 300 chefer i hela landet inom vård, hälsa och omsorg som vill lära sig hur man kan använda digital teknik för att skapa värde för sin organisation och sina kunder.

I december startade också”Digitaliseringsledare i välfärdssektorn”, en ny ettårig yrkeshögskoleutbildning i Arvika som fokuserar på att nyttja digitaliseringens kraft i samhället.

– Det har varit ett fantastiskt år där offentlig sektor har öppnat upp sig för att testa nya digitala tjänster.

I en ny högstadieskola i Arvika är Compare också delaktiga i ett projekt för att testa hur sensor-teknik kan bidra till en förbättrad elevhälsa. I ytterligare en satsning har en plattform för digital demensutredning testas av två vårdcentraler i Torsby.

– Sen har vi också ett jättespännande samarbete med besöksnäringen, som ju haft det jobbigt under pandemin. Vi har etablerat ett gemensamt projekt med Visit Värmland där vi inför en innovationssupport för att stötta företagen.

Plattform

Compare har också skapat en innovationssupport inom Digital Well Arena, som är en innovationsmiljö för framtida hälsotjänster och som kopplas upp i ett nationellt samarbete med andra digitala innovationsmiljöer och som på sikt ska erbjudas internationellt.  

– Vi ansöker om att bli en europeisk digital innovationshubb, ansökan ska vara inne 22 februari så om det blir av får vi besked om under 2022.

Under året planerar Compare också att försöka utveckla ett gränsöverskridande tech-innovationskluster i Sverige och Norge för att underlätta innovationsprocesser och samarbete mellan akademin, företag och den offentliga sektorn. 

– Jag tror att det kommer vara otroligt viktigt att vi tittar på ytterligare samarbeten med andra branscher när det gäller att nyttja tech och digitalisering för att skapa värde. Det behövs en bra och tydlig tech-inkubator som ger ett brett stöd till företag, en sådan ser vi fram emot att etablera under 2022, avslutar Magnus Bårdén.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se