Ja till Seniorernas hus i Kil

I Kil har det funnits önskemål om att skapa sociala mötesplatser för äldre, samtidigt som kommunen utrett lokalbehov för bland annat pensionärsföreningarna.

I mitten av januari sa kommunstyrelsen ja till ett lokal- och kostnadsförslag från Kilsbostäder, som löser båda frågorna. Lokalerna blir centralt belägna på Thims, i närheten av kommunhuset. Kilsbostäder kommer att renovera och bygga om de cirka 260 kvadratmetrarna och när huset är klart kommer de att inrymma kafédel, två grupprum och en hörsal med plats för åttio personer.

Ombyggnationerna av lokalerna påbörjas under januari och om allt går som planerat kan seniorernas hus vara inflyttningsklart redan i höst.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se