Största investeringen i bruket på 20 år

Efterfrågan på hållbara förpackningar ökar. Stora Enso är en global ledare inom konsumentförpackningar, där Skoghalls Bruk är en av produktionsanläggningarna för  kartongproduktion. Nu investerar Stora Enso 97 miljoner euro i bruket för att öka kapaciteten.

Stora Ensos investering på 97 miljoner euro är den största på
cirka 20 år för Skoghalls Bruk.

Stora Enso är ledande inom konsumentförpackningar, där en av deras främsta integrerade produktionsanläggningar för miljövänliga förpackningsmaterial är Skoghalls Bruk. Bruket producerar konsumentkartong för vätskeförpackningar och förpackningar för torrvaror, med en årsproduktionen på över 800 000 ton kartong.

Efterfrågan på hållbara förpackningar ökar och efter ett förprojektet som startade i slutet av 2020 investerar nu Stora Enso 97 miljoner euro i bruket för en utökat kartongproduktion.

– För att utöka kapaciteten kommer vi att göra produktionshöjande åtgärder på kartongmaskin åtta (KM8). Det handlar om maskindelar, kontrollsystem och automation bland annat.

– Det här är den största investeringen i Skoghalls Bruk på cirka 20 år och en fantastisk nyhet. Marknaden visar en stor efterfrågan på våra produkter som drivs av viljan att ersätta plast och hållbarhetstrender. Investeringen kommer stärka vår position ytterligare på den globala marknaden, säger Marie Morin, platschef Skoghalls Bruk.

Åtgärda flaskhalsar

Investeringarna görs i en av brukets befintliga kartongmaskiner, där man bland annat ska åtgärda flaskhalsarna som uppstår vid en av produktionslinjerna.

Stora Enso investerar cirka en miljard i produktionen på kartongmaskin 8.

Åtgärderna på kartongmaskinen kommer att genomföras i två steg under brukets planerade underhållsstopp.
– På Skoghall har vi ett större underhållsstopp om året.  

Marie Morin, platschef Skoghalls Bruk.

Kommer det innebära några fler arbetstillfällen?

– Nej, investeringen påverkar inte antalet anställda men vi uppskattar att ungefär 150-200 personer från maskinleverantörer, konsultfirmor och underleverantörer kommer vara involverade i projektet, och en del av dem är lokala. I samband med montering och färdigställande kommer många av dessa att vara i regionen. 

100 000 ton mer

Med investeringen och den ökade kapaciteten beräknas den årliga produktionen av förpackningskartong i Skoghall ökas med cirka 100 000 ton, till en total kapacitet på över 900 000 ton, förutsatt att miljötillstånd ges.

Med en kartongexpansionen, ändrar det var bruket placerar sig i världsläget något?

– Det stärker vår position ytterligare. Skoghalls Bruk är ett av Stora Ensos främsta integrerade produktionsanläggningar för miljövänliga förpackningsmaterial. Ungefär var sjätte vätskekartongförpackning i världen kommer från Skoghalls Bruk. Efter investeringen kan vi erbjuda den globala marknaden material till ytterligare 17 miljarder förpackningar från förnyelsebar råvara, säger Marie Morin.

Såvida miljötillståndet ges, beräknas den ökade produktionen vara igång under andra halvåret 2023.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se