”Vi måste använda elen till rätt saker”

Karlstads Energis vd Erik Kornfeld.

Vi måste använda elen till rätt saker

I december noterades ett rekordhögt elpris, vilket tvingar företag att se över sin elförbrukning.

– Vi har redan märkt en ökad efterfrågan på våra tjänster som rör energieffektiviseringar. Dessutom ökar även efterfrågan på solceller, säger Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi.

År 2021 avslutades med rekordhöga elpriser, den nordiska elbörsen Nord Pool. I Sverige har vi mycket vattenkraft och vindkraft. När elpriser går upp och ner beror det ofta på vädret, men även omvärldsfaktorer som bränslepriser och internationella konflikter spelar in.

– Det är väldigt lite som vi kan påverka här i Sverige. Vi exporterar el till andra länder och då i sin tur importeras priserna, säger Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi.  

Just nu är gaspriset och priset på utsläppsrätter höga. Det påverkar inte Sveriges fossilfria produktion, däremot påverkar det elproduktionen i Tyskland vilket i sin tur påverkar priserna.

Effektivisering

Genom att använda elen när den är som billigast går det också att spara pengar och under 2021 har efterfrågan på Karlstads energi nya energieffektivisering ökat och resurserna för energikartläggning förstärkts.

– Vi måste använda elen till rätt saker.

I september kom det slutgiltiga beskedet om en investering i ett fjärrkylanät. Det innebär att kyla produceras från Vänervatten och leds till kunderna via ett ledningsnät. Kunden slipper då en lokal kylanläggning som tar plats och drar mycket el. Planen är att de första leveranserna av fjärrkyla ska vara igång i centrala Karlstad sommarn 2023.

Fossilfritt

Ungefär 25 procent av Karlstads elförbrukning produceras vid Hedenverket. Under 2021 har bolaget även startat försäljning av solceller.

– Det är något som slagit stort, mycket bättre än vad vi räknat med. De höga priserna ökar incitamenten att investera i lokal elproduktion. Det ökar utbudet av el och då kommer priserna att kunna dämpas på sikt.

Vidare har de inlett samarbeten med åkerier och leverantörer av bränsle för att på sikt kunna etablera vätgasproduktion och tillsammans med Karlstads El- och Stadsnät och LBC Värmland, har de installerat Värmlands första snabbladdningsstation för ellastbilar.

Sedan i våras har Karlstads Energi, Paper Province, Nordic Paper och Norbag också samarbetat för att ta fram en helt ny typ av förslutningsbar papperspåse för restavfall som ska göra sophanteringen effektivare och mer hållbar. Målet är att påsen ska säljas i butik under 2022.

En förslutningsbar papperspåse har tagit fram för restavfall.

Hur summerar du 2021?

– Det har varit ett utmanande år. På grund av pandemin har vi lagt mycket resurser på kontinuitetsplaneringar så att vi alltid ska klara att leverera våra samhällsviktiga verksamheter. Men trots alla utmaningar har vi kunnat fortsätta att utveckla bolaget. Vi har lanserat fler nya produkter och tjänster än någonsin. Vi gör också det bästa ekonomiska resultat i bolagets historia.

Hur ser 2022 ut för er?

–  Vi ska fortsätta utveckla bolaget. I år blir det mycket fokus på fjärrkylautbyggnaden. Vi investerar också vidare i vår avfallspanna, bland annat ska vi byta ut en travers och ett styrsystem. Det gör vi både för att förlänga livslängden på pannan samt för att öka tillgängligheten och få bättre miljövärden. Vi tror också att solcellsförsäljningen kommer fortsätta öka, avslutar Erik Kornfeld. 

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se