Karlstad är femte bäst i Kvinnofrids- barometern

Närmare 200 kommuner i Sverige har medverkat i Kvinnofridsbarometern som undersöker arbetet mot mäns våld mot kvinnor. KHaktuellt har pratat med Sabina Gómez Jonsson, enhetschef på familjevåldsenheten, för att ta reda på hur det ser ut i Karlstad.  

Våld i nära relation är ett globalt samhällsproblem som förekommer i alla samhällsklasser samt åldersgrupper och kan innebära allt från psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt våld.

Sabina Gómez Jonsson, enhetschef på familjevåldsenheten.

I störst utsträckning riktas det från en man mot en kvinna och inte sällan benämns därför problemet som mäns våld mot kvinnor, även om arbetet mot våldet också innefattar våld mot män och icke-binära.

”Framkant”

Nyligen presenterades Kvinnofridsbarometern, som är genomförd av Unizon. Undersökningen bygger på frågor kring organisering av arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Den visar att Karlstad är femte bäst i Sverige.

– Karlstad har över tid legat i framkant i frågan. Det är fantastiskt och jag är otroligt glad att vara i en kommun där det finns ett engagemang i hela organisationen. Det finns hos politiker, ledning och medarbetare. Det är en otrolig förmån, säger Sabina Gómez Jonsson, chef på familjevåldsenheten på Karlstads kommun. 

Arbetet

Hot- och våldsteamet utreder vuxna våldsutsattas behov om stöd och skydd. Barnahus Värmland möter barn och unga varit utsatta för våld, sexuella övergrepp eller andra brott. I somras trädde även en ny lag i kraft, vilken innebär att det är olagligt att låta barn se eller höra brott, såsom våld.

De har också en koncernövergripande arbetsgrupp som arbetar mot prostitution och människohandel.

Utöver kommunens eget arbete finns även ideella jourer som erbjuder både samtalsstöd, självhjälpsgrupper och skyddat boende. Kommunen har också samarbeten med andra kommuner som hjälper till med boende ifall hotbilden är för stor i den egna kommunen. 

Den som slår

Det finns också samtalsstöd för förövare för att hjälpa dem ta ansvar för sina handlingar och bryta sina beteendemönster.

– Det spelar inte så stor roll hur mycket vi hjälper de utsatta om vi inte jobbar även med den här målgruppen. För jobbar vi inte med den som utsätter kommer den sen träffa en ny partner som blir utsatt.

Till exempel har de precis påbörjat IVIN som är ett program för kognitiv beteendeterapi med personer som utöver våld i nära relationer vilken utvecklats i första hand för internetbehandling.

Vad kan ni göra för att bli ännu bättre?

– Det finns ju alltid ett utvecklingsarbete att utföra inom det här området, bland annat det förebyggande arbetet. Engagerade medarbetare inom skolan har tagit fram en sex- och samlevnadsundervisning som heter Känn dig själv som jag är väldigt glad över och den utvecklas nu för att även användas för vuxna som går på samhällsintroduktion. Sen finns det fler pusselbitar man skulle kunna addera på skolans verksamhet, avslutar Sabina. 

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se