Lägsta konkursnivån på fyra år

När pandemin drabbade Sverige var det många som tänkte att konkurserna skulle hagla. Nu, två år in, tycks de branscher som drabbats värst ändå hålla sig på ytan, speciellt i Värmland.

– Det har varit ett bra år, men kantat av mycket stök, säger Frida Johansson, vd Handelskammaren Värmland.

Trots att restauranger, hotell, eventföretag med flera tog hårt när pandemin kom verkar företagen ha varit stryktåliga.

– Många tänkte att de stod på ruinens brant men de har än klarat sig och var mer uthålliga än vad de trodde. Läget ser bra ut i Sverige, men i Värmland har det till och med gått väldigt bra, säger Frida Johansson.

Frida Johansson, vd Handelskammaren Värmland.

Faktum är att Värmland har lägst antal konkurser på fyra år, alltså även innan pandemin.

– De kom inte 2020 och de kom inte heller 2021. Sen är kampen inte över men det är ju en ganska bra signal. Jag är väldigt impad över företagen. Vilken kraft det finns och hur mycket lättare det är att driva förändring än vad vi trodde.

Arbetet

Handelskammaren Värmland är en medlemsorganisation. Under 2021 har de jobbat mycket med omvärldsbevakning tillsammans med olika aktiviteter och nätverksträffar när restriktionerna tillåtit det. Dessa har också erbjudits som hybrid, det vill säga att möjligheten finns att medverka både på plats och digitalt. 

– Det är många som velat ha ett bollplank. Nu har vi därför kört på med många Erfa-grupper, som vi kallar dem. Det är små grupper med olika roller som får prata med varandra i mindre forum.

Många vill höra hur andra löser praktiska problem, eller så känner man bara att det är slitigt och man behöver prata av sig med någon annan, menar hon.

Många företagare som Handelskammaren Värmland har pratat med har också fått en kraftig ökning i efterfrågan.

– Framför allt inom industrin och IT-sektorn. Många av dem har nästan inte velat säga det när det gått dåligt för vissa branscher men vi har sagt då att det är just det man behöver höra. Det är bra med bra historier.

”Rodda”

– Men bara för det har gått bra har det inte varit ett flyt-år. Det har varit ett bra år kantat av mycket stök, fortsätter Frida.

Med stök menar hon, att det varit väldigt stor kompetensbrist i vissa branscher, det har varit stora kostnadsökningar och även många leveransproblem.

– Sedan är det ju restriktion på restriktion som lett till stora omställningar. Man har fått ta det dag för dag och det har gjort att man har fått rodda väldigt mycket.

Det Frida ser är att många har blivit skickliga på att anpassa sig efter omvärlden.

– Ser man på de branscherna som haft det tufft så har de blivit sjukt duktiga på att vara kostnadseffektiva.

Leveransproblematiken har företagen löst genom att beställa längre fram i tiden och ta hjälp av varandra.

– De har också blivit jättesnabba på att ställa om till digitalt, hybrid eller med att flytta fram saker. När vi nu innan jul fick besked om att vi skulle börja jobba hemifrån igen så var det inga problem, det var ju en jättesvår fråga för ett och ett halvt år sedan. Det har varit häftigt att se, avslutar Frida.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se