Kommunens klimatpris till Edsbergs gård

Edsbergs gård tilldelas Karlstads kommuns klimatpris för 2021.

Karlstads kommuns klimatpris för 2021 delas i år ut till Edsbergs gård, som drivs av bröderna Bengt Edsgård och Per Edsgård sedan 1987 i Vålberg.

Bröderna är femte generationens lantbrukare och har från 1999 drivit gården som ett ekologiskt jordbruk med uppfödning av ekologiska grisar, växtodling och skogsbruk.Priset delas ut för deras arbete för att minska klimatpåverkan från sin ekologiska spannmålsproduktion.

Klimatprisets syfte är att uppmärksamma kreativa aktörer som de senaste åren har gjort insatser som visat tydliga resultat inom området ”minskad klimatpåverkan”.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se