Kommunen skänker böcker till elever

Elever i årskurs F-6 som läser modersmål har fått bokgåvor som språkstärkande insatser, då modersmålsundervisningen blev åsidosatt under pandemin.

En stor del av modersmålsundervisningen för elever i årskurs F-6 uteblev läsåret 2020-2021 på grund av pandemin. Detta resulterade i en undervisningsskuld och Karlstads barn- och ungdomsnämnd fattade därför i juni beslut om språkstärkande insatser – vilket mynnat ut i bokgåvan till elever i årskurs F–6 som läser modersmål.

I samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen har barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram bokpåsar på 42 olika språk till elever i årskurs F–6 som läser modersmål. Cirka 1500 påsar har packats och ska levereras till Karlstads kommunala och fristående skolor.

– Genom bokgåvan vill vi stärka språkutvecklingen och lyfta vikten av flerspråkighet. Modersmålsundervisningen är viktigt för att våra flerspråkiga elever ska kunna fortsätta utveckla och använda sina modersmål. Det är en viktig resurs för både individ och samhälle, säger Anders Biörklund, verksamhetsutvecklare på barn- och ungdomsförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Alla elever får i sin bokpåse en skönlitterär bok på sitt modersmål, ett anteckningsblock, bokmärke, en penna samt ett brev från barn- och ungdomsnämndens ordförande som modersmålslärare i kommunen hjälpt till att översätta. Syftet är att eleven ska kunna skriva ner nya lärdomar, reflektioner och frågor under sin läsning.

Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, delar ut en bokpåse.

– Läsning är grunden för många av de skolämnen vi har i skolan – det är en förutsättning för att kunna ta en aktiv del av samhället, följa med i nyhetsflödet och kunna fatta egna, kloka beslut. Många unga har drabbats av pandemin så det här känns som en extra viktig satsning, säger Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se