Företag tävlar om att bli årets cykelvänligaste arbetsplats

För att uppmuntra arbetsplatser som vill göra det lätt för medarbetarna att välja cykeln som transportmedel har Karlstads kommun valt att arbeta med konceptet “Cykelvänlig arbetsplats”. Konceptet är del av kommuns arbete med hållbart resande inom projektet Klimatneutrala Karlstad 2030. 56 procent av kommunens totala utsläpp av växthusgaser kommer nämligen från transporter. 

Cykelvänlig arbetsplats, är en utmärkelse till arbetsplatser som på olika sätt vill arbeta aktivt för att göra det lättare för sina medarbetare att cykla till jobbet och i tjänsten. 

– I rollen som arbetsgivare finns det många fördelar med att uppmuntra och stötta sina medarbetare till att cykla. Arbetsplatsen profilerar sig som en modern och attraktiv arbetsgivare samtidigt som man bidrar till bättre hälsa hos sina medarbetare, ökad framkomlighet, minskade klimatutsläpp och renare luft, säger Mikael Haster, projektledare och miljösamordnare på Karlstads kommun, i ett pressmeddelande. 

Vinnaren koras i december och tilldelas utmärkelsen ”Karlstads mest cykelvänliga arbetsplats 2022” och får utöver utmärkelse och plakett, också möjligheten att vara med i en film om Karlstads cykelvänligaste arbetsplats. 

– Vi hoppas på att flera arbetsplatser i Karlstad ser det här som en positiv möjlighet och ett tillfälle till att uppmuntra sina medarbetare till ett mer hållbart resande. I dag är det många som har miljö- och klimatmål för sin verksamhet och att då ge goda förutsättningar för cykling är ytterligare ett steg man kan ta, avslutar Mikael.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se