Skog avverkas på Tuggelite – drabbat av granbarkborre

Stor del av skogen i Tuggeliteområdet är tvunget att tas ner. Detta på grund av att många träd angripits av granbarkborre och riskerar att falla. Avverkningen börjar idag och väntas pågå i 2–3 veckor.

Området vid Tuggelite spårstation och från grillplatsen vid hinderbanan ned mot Tuggeliteskolan kommer att slutavverkas. Det innebär att alla träd kommer att tas ner eftersom dessa ytor har drabbats hårt av granbarkborren.

– Det känns tråkigt att behöva ta ner så mycket skog för åtgärderna kommer att förändra intrycket av Tuggeliteskogen över lång tid. Men eftersom många barn befinner sig i den här skogen kan vi inte riskera att låta dem stå kvar, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, i ett pressmeddelande.

Även de träd som inte är angripna av granbarkborren kommer att tas bort eftersom kvarlämnade träd är så pass få att de skulle riskera att falla med vinden.

­– Det blir många små luckor i resten av skogarna runt Tuggelite. Vi kommer också att ta bort riskträd utmed motionsspåren, vägar och större stigar som riskerar att falla på platser där många rör sig, säger Sara Asker, naturvårdshandläggare på teknik- och fastighetsförvaltningen.

För att bevara skidspåren kommer entreprenören att köra skogsmaskinerna i riktningar så att man slipper passera och förstöra skidspåren. 

– Avverkningar som behöver ske där vi måste passera skidspåren tar vi efter att snön har smält bort, säger Sara Asker.

Kommunen vill minska risken att en enskild trädart blir angripen av skadeinsekter på det här sättet i framtiden. 

– Vi strävar efter att så mycket tall och löv som möjligt ska kunna lämnas och bland annat friställa lövträd så de får mer ljus och röja ned unggranar i lövdominerad skog. På så sätt ger vi förutsättningar för att få en mer varierad och stabil skog på Tuggelite för framtidens användare, avslutar Henrik Lander.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se