”Vårt mål är att säkra så att värdefulla resurser cirkuleras”

Andreas Lorén på transformatoråtervinningen på Örsholmen.

Sedan slutet på 90-talet finns det en unik återvinning i Karlstad, nämligen en specialbyggd transformatoråtervinning. Med sitt tillstånd tar de bland annat emot enheter med det kemiska miljögiftet PCB.

Vi vill bidra till minskad påverkan och hållbar tillgänglighet på råvaror, en fråga som i snabb takt blir strategiskt viktig för dagens industri och samhälle, säger Andreas Lorén, filialchef, Stena Trafo.

På Örsholmen finns Stena Recyclings anläggning för återvinning av transformatorer, som är en av få anläggningar i Europa om kan ta emot, mellanlagra och behandla kontaminerat kraftavfall oavsett PCB-halt.

– Vi är de enda i Sverige med den här typen av tillstånd, det är inte lätt att få, säger Andreas Lorén.

Att transformatoråtervinningen öppnade just i Karlstad var för att det fanns en driven man som jobbade på skroten där det kom in transformatorer och som såg ett behov av att ta vara på dem och det farliga avfallet de kom med, framförallt de med det kemiska miljögiftet PCB.

– Det är en oerhört svår process att få ett liknande tillstånd i Sverige idag. Vi har fått hjälpa konkurrenter med sånt de inte klarar. Allt oljefyllt från kraftindustrin tar vi emot här.

4 000 enheter

Med sitt tillstånd, som bland annat innebär att de kan ta in transformatorer med obegränsad PCB-halt, tar de in enheter från hela landet som de själva hämtar in med specialbyggd lastbil. De kan i sin tur väga allt från 300 kilo till 300 ton.

Vid större enheter, som den här 3-fas krafttransformatorn på drygt 40 ton, tar de hjälp av en kran.

– Vi gör egna PCB-prover på de som inte testats innan. Vi dementerar inget utan det.

Vid den specialbyggda anläggning tar de hand om tusentals transformatorer varje år. I Sverige har vi lägre nivåer för vad som klassas som PCB-smittat än ute i övriga Europa. Här förbjöd man all användning av PCB på slutet av 70-talet, varpå det inte kommer inte lika många smittade transformatorer som förr.

­– De flesta vi skrotar nu är från 80-talet, men det händer ju att det kommer någon från exempelvis 60-talet.

Cirkulär återvinning

Utöver att hämta in hela transformatorer kan de även demontera på plats för att de lättare kunna transporteras. De är ett team som utgår från Karlstad som opererar över hela Sverige, med uppdrag från små nätstationer till större projekt på kärnkraftsindustrin.

På anläggningen tar de emot tusentals enheter varje år.

– Vi vill bidra till minskad påverkan och hållbar tillgänglighet på råvaror, en fråga som i snabb takt blir strategiskt viktig för dagens industri och samhälle. Att öka användningen av återvunnen råvara är en förutsättning för att en cirkulär ekonomi ska fungera. Vårt fokus är att hantera och återvinna avfallet så effektivt som möjligt samtidigt som vi utvecklar nya återvinningslösningar. Vårt mål är att säkra så att värdefulla resurser cirkuleras. Vi erbjuder därför återvinningslösningar som skapar ett cirkulärt samhälle. Allt tas tillvara på.

Framförallt är oljan farligt avfall, den skickas till Halmstad till Stenas oljedepå, innan den skickas vidare ner i Europa för återvinning.

– Vi levererade 1 500 ton olja förra året.

Medvetenheten kring vikten av återvinning är betydligt större idag än när de startad på 90-talet. Dock kan Andreas fortfarande märka av att det finns en del okunskap kring just transformatorer och vad som är oljefyllt, det vill säga som innehåller farligt avfall och som bör hanteras säkert.

– Det är ett jätteviktigt jobb. Det är något vi pratar om här, att vi ska vara stolta över vad vi gör.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se