Allt fler elever klarar gymnasieexamen

Åtta va tio elever på Karlstads gymnasieskolor får sin gymnasieexamen inom fyra år, vilket är högra än rikssnittet.

Den globala pandemin till trots visar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden goda resultat från 2021. Glädjande är att se hur många gymnasieelever som får sin gymnasieexamen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsredovisningen för 2021 visar att nämnden har god eller relativt god måluppfyllelse på alla nämndmålen. Det är dock tre områden som sticker ut lite extra.

De har fått goda resultat på utbildningsområdet. Det är hela åtta av tio elever på Karlstads gymnasieskolor inklusive introduktionsprogrammen, både kommunala och fristående, som får sin gymnasieexamen inom fyra år. Den siffran är högre än riket där motsvarande siffra är sju av tio elever.

– Det är otroligt glädjande siffror och vi ser att de har ökat från år 2020, säger Alexander Torin (M), i ett pressmeddelande.

På vuxenutbildningen syns stora framgångar med konceptet kombinationsutbildningar där yrkesutbildning och språkutbildning integreras. Ett stort antal elever har efter avslutad utbildning gått direkt ut i arbete. Även på Karlstads teknikcenter och yrkeshögskolan går de flesta elever ut i arbete. Hela 90 procent av 2021 års elever fick arbete och fem av sju yrkeshögskoleutbildningar fick högsta betyg när de granskades. De övriga två fick näst högsta betyg.

– Att vi kan tillgodose behov hos näringslivet och samtidigt bidra till att alla de här personerna får arbete är fantastiskt, avslutar Alexander.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se