Nu ska 7 000 ton grus sopas bort

Nu ska gruset sopas bort från Karlstads gator.

Våren är på ingång och på måndag börjar Karlstads kommun sopa bort gruset från vinterns halkbekämpning från gator och vägar. Först ut är gång- och cykelvägar.

Arbetet med den efterlängtade vårsopningen i Karlstads kommun startar vecka 12. Först sopas gång- och cykelvägarna i Karlstads centrala delar. Tre lag arbetar med centrum på morgon och förmiddagarna för att sedan förflytta sig till bostadsområden på eftermiddagarna. Ett fjärde lag sköter sopningen i kransorterna. 

– I år har vi halkbekämpat ovanligt mycket på grund av växlande väder och isigt underlag så det ska bli skönt att få bort gruset från gatorna nu. Vår förhoppning är att det ska vara klart om 8-9 veckor om allt flyter på som det ska, säger Adam Pettersson, gatuingenjör, i ett pressmeddelande.

7000 ton

Omkring 7 000 ton grus räknar kommunen med att sopa upp i år. Det är 2 000 mer än förra året och orsaken är att det varit många väderomslag under vintersäsongen, vilket har krävt mer halkbekämpning än vanligt. Allt grus som sopas upp fraktas till en masshanteringsstation där det tvättas och provtas för att sedan kunna återanvändas.

Sopar enligt turordningslista

Gator och vägar kommer att sopas enligt en turordningslista i olika delar av Karlstad.

På vissa gator kan parkeringsplatser behöva stängas av tillfälligt, för att maskinerna ska komma åt att sopa. Skyltar kommer att sättas upp på gator när det är dags att sopa där, vilket kan vara bra att vara uppmärksam på.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se