Elever från Rudsskolan deltog i PISA-studie

Elever från Rudsskolan har deltagit i PISA-studie.

Den 16 mars deltog ett 30-tal elever från Rudsskolan i den internationella PISA-studien. Studien, som var anonym och inte påverkade betygen, undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Syftet med studien är att se om eleverna kan använda de kunskaper de får i skolan även utanför skolan, hur olika skolsystem bidrar till att eleverna får dessa kunskaper och hur skolan kan utvecklas för att bli så bra som möjligt för alla elever. I år är över 85 länder med i studien och från Sverige deltar 267 skolor och över 7000 elever. I studien, som genomförs var tredje år sedan år 2000, deltar både OECD-länder och icke OECD-länder. 

– Eleverna tycker att det är stort att få vara med i en så omfattande studie och att de får vara med och påverka Sveriges skolsystem på sikt. Det är ett slumpmässigt urval av både skolor och elever så det är ingen självklarhet att ha med en skola i PISA, säger Birgitta Vuorinen som är biträdande skolledare på Rudsskolan. 

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se