Myntbetalning försvinner från parkeringar på Karlstads kvartersmarker

Efter april månad kommer det inte gå att betala med mynt i parkeringsautomaterna på kvartersmarkerna i Karlstad.

Efter april månad 2022 går det inte längre att betala parkeringsavgiften med mynt på kommunala parkeringar på kvartersmark i Karlstad. Det kommunala bolaget Karlstads Parkerings AB har tagit det beslutet på grund av att allt färre betalar för parkeringen med mynt. 

Kvartersmark är områdesparkeringar som till exempel Älgen, Sundstabadet, Sandgrund, Konstapeln och Bilan. 4 april börjar arbetet med att ta bort myntbetalning på kvartersmark och arbetet pågår april ut. Luckorna där du tidigare har stoppat in mynten plomberas, så det kommer inte vara möjligt att lägga i mynt.

På parkeringar på gatumark, alltså utmed gator, kommer du fortfarande kunna betala med mynt. Användningen av mynt på gatumark är precis lika låg som på kvartersmark. Avgift på gatumark grundar sig dock i en annan lagstiftning än kvartersmark och att plocka bort mynt där kräver beslut i flera steg,  därför väljer man att bara ta bort mynt på kvartersmarken till att börja med. Frågan om mynt på gatumarken kommer sedan att utvärderas i ett senare skede.

Färre och färre betalar med mynt

Bakgrunden till att myntbetalningen tas bort på kvartersmark är att allt färre betalar parkeringsavgiften med mynt. 

– En analys av statistiken från 2019 visar att tolv av parkeringsautomaterna i genomsnitt har färre än ett köp med mynt per vecka. Ytterligare elva automater har färre än två köp med mynt per vecka. Hela 60 automater har ett eller färre köp med mynt i genomsnitt per dag. Endast i två parkeringsautomater görs köp med mynt fler än tio gånger per dygn. Sedan denna statistik från 2019 vet vi dessutom att användandet av mynt har minskat ytterligare, säger Fredrik Gustafsson, verksamhetsutvecklare på Karlstads Parkerings AB.

Höga utgifter

Intäkterna från mynt minskar år för år och 2021 stod det endast för 1,7% av Karlstads Parkerings ABs parkeringsavgiftsintäkter. Myntbetalning är en dyr betalningsmetod för bolaget eftersom det innebär kostnader för tömning, uppräkning av mynten, underhåll och reservdelar. 

– Våra utgifter för myntbetalning är höga. Intäkterna täcker bara en tredjedel av våra utgifter för myntbetalning. Parkeringsavgiften ska ersätta bolaget för de kostnader som vi har för markhyra, skötsel och parkeringsövervakning. Exempel på andra kommuner som inte längre har mynt som betalningsalternativ är Jönköping, Sundsvall, Malmö, Stockholm, Lund, Umeå och Borås, säger Fredrik Gustafsson, verksamhetsutvecklare på Karlstads Parkerings AB.

I stället för att betala med mynt kan man betala med kort i parkeringsautomaten, samt att man även kan betala med app, sms eller talsvar.

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se