Tillgänglighetsanpassning och hopptorn för Örsholmsbadet

Nu ska Örsholmsbadet tillgänglighetsanpassas.

Karlstads kommun ska tillgänglighetsanpassa Örsholmsbadet med bland annat en ramp, spång från parkering ner till vattnet, stenmjölsgång som förbinder båda badområdena och en lift. Det kommer även byggas en större parkering och ett hopptorn.

Under vecka 14 startar arbetet med att tillgänglighetsanpassa Örsholmsbadet, som består av två badområden som båda har sandstrand. Vid det större badområdet placerade kommunen förra året en stor H-formad brygga.

Vid det mindre badområdet byggs en L-formad brygga med lift och en så kallad sittrappa. Liften kommer att ha en sele som man kan sänkas ned i vattnet med. Sittrappan består av flera trappsteg man kan sitta på, där man med egen kraft förflyttar sig ner i vatten ett steg i taget.

Innan bryggan kan placeras ut behöver kommunen muddra och ta bort vass, vilket de startade med den 4 april. Även ett soldäck för rullstolar med solskydd kommer att byggas.

Binda ihop badområdena

Vid det större badområdet byggs en ramp som man kan ta sig ned i vattnet via. Det byggs även en spång för att kunna ta sig ner till vattnet från parkeringen. Stenmjölsgången byggs för att binda ihop båda badområdena, så att alla kan ta sig från det ena badområdet till det andra.

–Vi fortsätter att utveckla Örsholmsbadet. Den H-formade bryggan var ett första steg för att skapa en ännu bättre badplats för Karlstadsborna. Med de insatser vi gör för tillgänglighetsanpassning ger vi fler möjlighet till ett aktivt fritidsliv som bidrar till livsglädje, säger Monika Bubholz, andre vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

– Vi är certifierade som en vattensäker kommun. Du som Karlstadsbo och besökare ska känna dig trygg och säker i våra vattennära miljöer därför satsar vi stort på vattensäkerhet, säger Marianne Fröding, samordnare på parkenheten. 

Hopptorn vid stora badområdet 

Utanför den H-formade bryggan vid det större badområdet placeras ett hopptorn på tre meter. 

– Tillgänglighet och uppmuntran till bad och rörelse är något som vi i politiken jobbat för. Karlstad har ju mycket vatten som vi behöver tillgängliggöra på ett bättre sätt för att skapa en ännu attraktivare kommun. Beslutet om att finansiera ett hopptorn på Örsholmen är en del av den viljan, säger Johanna Larsson, ordförande Kultur- och fritidsnämnden.

Parkeringen vid det stora badområdet kommer bli större med 28 parkeringsplatser och två parkeringsplatser för rörelsehindrade, plus plats för en food truck. Även ett cykelställ med plats för 20 cyklar kommer att ställas dit.

Arbetet med parkeringen startar 11 april och under tiden arbetet pågår kommer området spärras av, med möjlighet att parkera på intilliggande parkering.

Badplatserna kommer under byggtiden fortsätta vara öppna, men under uppmaning att hålla avstånd till arbetena. Framåt sommaren ska allt stå klart för invigning.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se