Vill se högre straff för återfallsförbrytare

Robert Nielsen utanför polisstationen i Karlstad.

Årligen sker tragiska olyckor i trafiken orsakade av onyktra förare, både på grund av alkohol och droger. Även om polisen inte ser någon direkt ökning av narkotikaanvändning, ser de att det kryper ner i åldrarna.

– Blir det att de testar en joint vid 13 åker de säkerligen på en drograttfylla någon gång mellan 15 och 25. Det följer ett mönster, säger Robert Nielsen, tf gruppchef, områdespolisgruppen Karlstad.

Enligt Trafikverket var det under 2020 totalt 57 personer som omkom i en trafikolycka som var alkohol- eller drogrelaterad, vilket var 28 procent av alla omkomna i trafiken i Sverige. Ser man till alla omkomna i trafiken det året var det en minskning från året innan, men ser man till omkomna i alkohol- eller drogrelaterade olyckor så var det istället en ökning.

­ Har droganvändning ökat i samhället?

– Jag skulle inte säga att det har ökat, mer att det gått ner i åldrarna. Det är lättare att få tag i med sociala medier, säger Robert Nielsen.

Topsa på plats

Under 2021 togs 117 personer för drograttfylla i Karlstads kommun, enligr BRÅ.

En stor del av de siffrorna är så kallade återfallsförbrytare som är kända hos polisen.

– Det vanligaste är missbrukare på amfetamin.

Något polisen skulle önska är att det skulle vara lättare att ge återfallsförbrytare fängelsestraff, istället för bara böter.

– Får de böter blir det bara en klump hos Kronofogden. Jag skulle vilja se högre straff för återfallsförbrytare, inte bara för drograttfylla.

Något annat polisen önskar som skulle underlätta att ta fast drogpåverkade i trafiken är möjligheten att exempelvis topsa på plats. I nuläget om de misstänker drogpåverkan skickas personen istället på tagning för blodprov, vilket tar både tid och resurser.

– Det skulle vara ett jätteviktigt redskap.

Ökning av olyckor

När det kommer till droger i trafiken kan det vara lite svårare att upptäcka än de som kör påverkade av alkohol.

– En del upptäcks via olyckor, en del stoppas för att vi till exempel känner igen deras fordon. Sen är det de som är på fel plats vid fel tillfälle, säger Robert.

Olika droger ger olika påverkan, en del blir man pigg av, en del trött av och så vidare.

– Är det aggressiva olyckor är det oftast kokain.

Enligt en förstudie gjord av MHF går det att se en betydlig ökning av drogpåverkade förare i de länder där man har legaliserat cannabis. Bland annat nämns den amerikanska delstaten Colorado, där legaliseringen skedde 2014. Enligt en amerikansk rapport ökade de cannabisrelaterade dödsolyckorna där med 150 procent mellan 2013-2017.

Olika trender

Lokalt kan polisen se olika tendenser för vad som importeras och vad som tillverkas här, bland annat en ökning av amfetamin som produceras innanför rikets gränser, samt även olika trender med droger som florerar.

– Nu är det godis med THC, som är den verksamma substansen i marijuana och hasch. Det har vi tagit beslag på här i Karlstad. De har en ganska oklar halt och i magen blir det en fördröjd effekt, då är det lätt att överdosera. Det är väldigt utstuderat för att attrahera unga.

För att få framförallt ungdomar att tacka nej till droger jobbar polisen förebyggande.

– Bland annat i vår grupp är vi igång med orossamtal med ett gäng 12-åringar som setts med fel personer. Blir det att de testar en joint vid 13 åker de säkerligen på en drograttfylla någon gång mellan 15 och 25. Det följer ett mönster.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se