Mobilitetspaket bereder väg för bättre arbetsvillkor

Per Broholm, regionchef Sveriges åkeriföretag.

Med höjda bränslepriser finns det just nu en stor oro inom åkerinäringen, där inte alla företag vet hur de ska klara sig. Samtidigt har ett mobilitetspaket med gemensamma regler för yrkesförare inträtt i EU. Det innebär en rad av åtgärder om gör att även utländska åkerier har samma villkor som våra svenska – vilket ger de svenska företagen ökade affärsmöjligheter.

Efter en turbulent tid under coronapandemin har nu åkeribranschen fått nästa stora smäll med höjda drivmedelspriser.

– Först pandemin, sen reduktionsplikten och sen krig. Det triggar upp priset på diesel. Nu ligger det på över 70 procents ökning på ett år, säger Per Broholm, regionchef Sveriges åkeriföretag.

Sedan priserna chockhöjdes har han och hans kollegor mer eller mindre blivit nedringda av oroliga åkare som inte vet hur de ska klara de höjda priserna.

– De som inte hade full koll från början, där är det riktig kris nu.

Den första höjningen kom i augusti när första lagen för reduktionsplikten trädde i kraft.

– I augusti när reduktionspliktens inblandning ökade till 26 procent, då var det sensation. Sen kom det en vid årsskiftet igen.  Åkeribranschen är över lag positiva till nya drivmedel. Får de kostnadstäckning är de öppna för det.

Stigande kostnader

Något som detta kan föra med sig är dock en ändring i hur avtal skrivs.

– Man lägger in en ett index och bränsleklausul, för att få täckning för förändrade kostnader. Det går inte att ingå ett avtal utan det efter det här. Alla som säljer en transport lägger med en bränsle- och indexklausul. Det är väl det om man ska se något positivt.

Överlag vill han se skattelättnader för bränsle så att transportbranschen ska kunna klara sig och inom branschorganisationen, gör de det de kan för att påverka.

– Det kommer nog bli konkurser, men det är inte några än vad jag vet.

För branschen är det dessutom inte bara bränslepriserna som ökat.

– Alla petroleumbaserade produkter såsom däck till exempel. Ett lastbilschassi har ökat 20–25 procent. Det är många andra kostnader som också stigit.

Bättre arbetsvillkor

En mer positiv nyhet i branschen är mobilitetspaketet, som innebär gemensamma regler i EU. Det sker i olika steg under 2022 där bestämmelserna ska ge bättre arbetsvillkor för yrkesförare. Det som kom i februari gällde bland annat helgvilan, som nu inte får tas ut i hytten.

– Med mobilitetspaketet kommer det att ställas högre krav på att utländska åkerier har samma villkor som våra svenska. De får göra tre transporter här, sen måste de ut ur Sverige i en vecka.

För svenska åkerier innebär det här rena affärsmöjligheter.

– Redan nu är det värmländska företag som fått avtal som innan gått på cabotage.

Att det funnits en efterfrågan på utländska förare ligger mycket på konsumenterna, som vill ha allt så billigt som möjligt. Nu med skärpta och hårdare regler kommer det även bli lättare för polisen att se till att det efterföljs.

– Det kommer bli svårare att köpa de superbilliga, halvt oseriösa transporterna, där chaufförerna lever i misär. Det kommer bli en del pålagor även för Sverige, men det gör man nog mer än gärna. Det här är något som är väldigt positivt.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se