Unik satsning i språkutveckling på förskolor

Karlstad kommun gör nu en unik satsning kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i kommunens förskolor. Under två år ska över 800 pedagoger i kommunens förskolor utbildas i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Satsningen är en del i barn- och ungdomsförvaltningens 1-16 perspektiv som fokuserar på den röda tråden från förskola till grundskola. Det barnen lär sig i förskolan gynnar dem genom hela skolgången och även vidare i livet. 

– Vi har sett behov av att öka likvärdigheten och stärka måluppfyllelsen för alla barn i förskolan. Språk och kommunikation är ju grunden till allt, och även en demokratisk fråga som ger makt att påverka sitt eget liv och finna sin egen identitet, säger rektor Pernilla Malmgren Johannesson, som är projektledare för satsningen, i ett pressmeddelande.

En av de första i Sverige 

Utbildningen är digital och bygger på boken Mångfaldens förskola av författaren och flerspråkighetsforskaren Anniqa Sandell Ring. Karlstads kommun är en av de första i Sverige med att få arbeta med Anniqa och boken i den här formen. Utbildningen består av fem tillfällen som leds av antingen Anniqa eller intern kompetens som exempelvis specialpedagoger och medarbetare på centrala elevhälsan. 

För att utmana, skapa nya nätverk och främja det kollegiala lärandet blandas pedagoger från olika förskolor och avdelningar. De pedagoger som redan har gått utbildningen är mycket positiva och tycker att de fått med sig mycket nya kunskaper, både att använda direkt i undervisningen och för att fördjupa sina analyser. 

Satsningen finansieras av ett statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan och pågår fram juni 2023. 

Pernilla Malmgren Johannesson kommer tillsammans med Pernilla Lörner att hålla ett föredrag kring satsningen under Barnrättsdagarna i slutet av maj.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se