SÄG:s skolbibliotek prisat för fjärde året i rad

Utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass delas ut av fackförbundet DIK, där det i år var 50 nominerade. För fjärde året i rad fick skolbiblioteket på Sundsta-Älvkullegymnasiet motta utmärkelsen.

Hellen Andersson, Per Boström och Eva von Knorring vid SÄG:s skolbibliotek.

Skolbibliotek i världsklass är en bedömning av i vilken grad skolbiblioteket är en del av skolans pedagogiska struktur och dess systematiska kvalitetsarbete, inte en värdering av den enskilda skolbibliotekariens arbete.

Utmärkelsen delas ut av fackförbundet DIK bland annat ut för att sprida goda exempel och för att inspirera fler skolor och kommuner att uppvärdera skolbibliotekens viktiga funktion. Sedan starten 2013 har den blivit en kvalitetsstämpel för landets skolbibliotek.

Fjärde året i rad

Av de cirka 50 bibliotek som nominerats detta år har 36 skolor tilldelats utmärkelsen. Skolbiblioteket på Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av dessa, som nu fått utmärkelsen för fjärde året i rad .

– Jätteroligt! Det är ett kvitto på att vi har en integrerad skolbiblioteksverksamhet vid Sundsta-Älvkullegymnasiet som tillsammans med skolledning, undervisande lärare, elevhälsa och övrig personal arbetar för att våra elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, säger Daniel Skålerud, gymnasiechef, i ett pressmeddelande.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se