Säkerhet och bränslepriser heta frågor inför valet

Den 11 september är det dags för val i Sverige. Som inför varje val speglar världsläget vilka frågor som står högt upp, där just säkerhetsfrågor toppar. Enligt opinionssiffrorna finns det inget som pekar på att det inte kommer bli lika turbulent utgång som för fyra år sedan, samtidigt som två partier riskerar att hamna under riksdagsspärren.

Mikael Granberg, statsvetare vid Karlstads universitet.

Inför den stundande valdagen den 11 september med val till riksdag, region- och kommunfullmäktige har KHaktuellt pratat med statsvetare Mikael Granberg från Karlstads universitet, som redan nu kan se valrörelsen dra igång.

Det många minns från förra valet 2018 var vilken utdragen process det blev samt hur svårt det var att få till en regering.

– Inte mycket talar för att vi ska få en mer stabil situation än tidigare, säger Mikael.

Som läget är just nu tyder inte något på att någon av de politiska sidorna kommer ha något större överläge.

– Tittar man på opinionssiffrorna kommer det inte ske något dramatiskt. Men det är två partier som ligger pyrt till. Om partierna åker ut kan det bli dramatiskt.

Oro ökar intresset

Vad som är de största frågorna i valet påverkas mycket av det som sker i världen. Just nu pågår kriget i Ukraina, vilket påverkar stort även här.

– Som det är nu kommer det handla om säkerhetsfrågor. Men det svänger fort.

Det finns en viss oenighet kring just säkerhetsfrågor, där allt från satsningar på försvaret till medlemskap i Nato finns med på agendorna.

– Det är frågor som kan påverka om det är olika linjer. Mycket beror på hur partierna ställer sig till olika frågor inför valet.

Tror du att det även kan påverka valdeltagandet?

– Internationellt har vi högt valdeltagande. Jag tror att saker som skapar oro ökar intresset för att påverka, men nu ligger vi redan högt så det kommer nog inte gå upp särskilt mycket.

Stigande priser

En annan fråga som kan påverka en del inför valet är energi och bränsle, på grund av de stigande priserna.

– Men många börjar se kopplingen till vad som händer i världen. Visst, politik spelar en viss roll, men det är inte hela storyn. Ryssarna har länge påverkat energipriserna. Kriget ökar på ytterligare, säger Mikael och fortsätter:

– Sen har vi hela klimatfrågan i botten. Vi måste göra en omställning, frågan är vilka kostnader som uppfattas som acceptabla politiskt.

Nyligen släpptes en rapport från FN:s klimatpanel IPCC om ett akut läge för klimatet som hamnat i skymundan beroende på kriget. Detsamma gäller för Coronakommissionens slutrapport.

– Vi är dåliga på att hantera flera kriser samtidigt. Om det blir stora skogsbränder eller översvämningar i sommar kanske klimatet går upp som en valfråga igen.

Lokala partier

Lokalt är många av de stora frågorna inför valet desamma som på riksnivå, bland annat bränslepriserna då Värmland som län har mycket glesbygd.

– Bränslepriserna har blivit en stor fråga där glesbygden har drabbats hårt.

När det kommer till lokal nivå finns det också andra saker som kan spela in än på riksnivå.

– Lokala partier kan dyka upp inför val, ofta för en specifik fråga. Men det är inget man ser än i Värmland.

Det exemplet såg vi senast i förra valet, då Karlstadpartiet Livskvalitet dök upp.

Tror du att Nissers avgång kommer att påverka något på lokal nivå?

– Definitivt påverkar det när det funnits en politiker som varit med länge och som varit högt uppsatt. Man vet aldrig hur, men påverkar gör det. Sen om det blir en större effekt och om den är negativ eller positiv är inte solklart. Vi har personröster, men man röstar framförallt på partierna.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se