Pant gav 14 600 träd till Afrika

Genom att välja biståndsknappen när de pantar har Coop Värmlands medlemmar varit med och skänkt 292 000 kronor till trädplantering i Afrika.

I ett 50-tal av Coop Värmlands butiker finns det möjlighet att skänka värdet av inlämnade pantburkar och flaskor till biståndsverksamhet. För tredje året i rad ökande den totala summan och under 2021 skänkte Coop Värmlands medlemmar 292 000 kronor via pant. Pengarna går till Vi-skogen och möjliggör att 14 600 träd kan planteras i östra Afrika.
– Det gläder oss att de insamlade summorna ökar trots krig i Europa och en pågående pandemi. Biståndsknappen är ett enkelt och smart sätt för våra medlemmar att få vara med att hjälpa. Många små belopp blir till betydelsefulla summor som betyder mat på bordet och möjlighet att lyfta sig ur fattigdom för många människor. Dessutom gör det skillnad för klimatet, säger Anneli Borg Lundgren, vd Coop Värmland, i ett pressmeddelande.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se