“Unga tar för lättvindigt på rattonykterhet”

Rattonykterhet orsakar runt 80 dödsfall varje år.

Den 18 maj är det Trafiknykterhetens dag. En dag för att uppmärksamma konsekvenserna av rattonykterhet och samtidigt skänka en tanke till alla de som fallit offer för detta problem. Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, bildar opinion och kämpar för en säkrare trafik.    

TRAFIK. Trafiknykterhetens dag arrangeras av MHF, som är en trafiksäkerhetsorganisation med fokus på trafiknykterhet. Efter att pandemins restriktioner har släppt kan de nu återigen ha öppna event, den här gången på Opus bilprovning i Sunne och andra samlingspunkter runt om i Sunne.  

Gunilla Nilsson, styrelseledamot MHF.

– Det är fantastiskt att vi nu kan uppmärksamma dagen genom att träffas öppet. Vi brukar diskutera de problem som rattonykterhet medför och dela ut broschyrer, säger Gunilla Nilsson, styrelseledamot i MHF.

HEMSKA BILDER

På grund av rattonykterhet är det varje år cirka 1000 personer som skadas svårt och runt 80 personer som dör. Enligt Gunilla är rattonykterhet ett ämne som brukar få folk att reagera och ställa frågor. Många känner själv någon som skadats i trafiken på grund av just rattonykterhet.

– Det mest effektiva sättet att få folk att reagera är att visa på konsekvenserna, till exempel genom hemska bilder från olyckor, menar Rolf Gatback, ordförande för MHF.

Rolf Gatback, ordförande MHF.

Enligt Rolf har äldre personer lättare att ta till sig av de budskap som MHF förmedlar medan yngre oftare har mentaliteten ”det drabbar inte mig”. Förutom olyckorna i sig anser Rolf att många unga tar för lättvindigt på vad rattonykterhet kan medföra:

– Många känner bara till att rattonykterhet kan ge dem böter, men inte att de hamnar i brottsregistret i fem år. Detta kan i sin tur leda till svårigheter att få jobb eller att hyra lägenhet.

En annan aspekt av rattonykterhet som också lätt glöms bort, är droger. Alkohol är det vi oftast talar om i samband med rattonykterhet och det som är vanligast förekommande, men Gunilla framhåller att även droger – till exempel cannabis – också är ett problem som behöver tas hårt på.

Genom att bilda opinion mot rattonykterhet hoppas MHF att på sikt få ned antalet skadade och dödade i trafiken. 

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se