Unik satsning i språkutveckling på förskolor

Karlstad kommun gör en unik satsning i språkutveckling.

Karlstad kommun gör nu en unik satsning kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i kommunens förskolor. Under två år ska över 800 pedagoger i kommunens förskolor utbildas i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Satsningen är digital och bygger på boken Mångfaldens förskola av författaren och flerspråkighetsforskaren Anniqa Sandell Ring. Karlstads kommun är en av de första i Sverige med att få arbeta med Anniqa och boken i den här formen.

Satsningen är en del i barn- och ungdomsförvaltningens 1-16 perspektiv som fokuserar på den röda tråden från förskola till grundskola och finansieras av ett statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan.

Anna Nordström

 anna@svenskmediakonsult.se