Misstänker ökade köer när valhemligheten stärks

Marie Carlmark är Karlstads kommuns valstrateg.

Den 11 september går Sverige till val. Innan dess har kommunerna många förberedelser att göra för att få ihop allt från vallokaler till röstningsmottagare. I år är det dessutom nya regler i vallagen vilket innebär att både säkerhet och valhemligheten stärks – men även att det kan bli längre köer under valdagen.

VAL. Snart stundar valen till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Men innan dess är det mycket som ska gå i lås. KHaktuellt har träffat Karlstads kommuns valstrateg Marie Carlmark, som har fullt upp med alla valförberedelser.

– Det är väldigt omfattande. Samtidigt jobbar vi efter strikta rutiner inför varje val. Vi har en väldigt bra grund att stå på i Karlstad, säger hon.

Sedan förra valet är det mycket som skett i världen. Framförallt pandemin påverkar förberedelserna då de måste vara beredda på eventuella utbrott.

– Det har varit mer övergripande och större förberedelser för det här valet.

Nya vallokaler

Inför varje val har de ett valförråd de plockar fram. Sedan gäller det att ständigt ha uppdaterade valmaterial. Det har också gjorts en översyn av vallokalerna för att se vilka som klarar säkerhetskriterierna.

– En del har fallit bort. Vi har bokat fler idrottshallar nu. En av reglerna är att det måste finnas separata in- och utgångar, folk ska inte behöva mötas. Det ska kännas tryggt och säkert, säger Marie.

Även förtidsröstningen får nya lokaler i år. Den populäraste av dem, bibliotekshuset, kommer dock vara kvar.

– Förtidsröstningen ökade stort 2014, men blev inte något direkt större 2018. Då kände vi att vi nått en bra nivå. Frågan är i år om fler gör det på grund av pandemin. Utifrån det scenariot behöver vi fler röstmottagare.

54 valdistrikt

Att få tag i röstmottagare är en av de största bitarna. Bara i Karlstads kommun behövs det runt 600 personer. I år valde de dock att starta sökandet något tidigare än förut, vilket också gett utdelning då både erfarna och nya röstmottagare har anmält sig.

– Vi har 54 valdistrikt så det är ett pusslande. Som tur är har vi fått in ett bra underlag.

Att det är just 54 distrikt är dessutom nytt för i år då det var 53 i förra valet.

– Nytt för i år är Inre hamn. Tidigare var det ihop med Tullholmen men det går inte längre i och med att det har byggts så mycket.

Nytt är även att valmyndigheten enligt lag ska stå för utbildningsmaterial till röstmottagarna, vilket kommunerna själva har fått gjort tidigare.

– Det är en förbättring. Nu blir det likvärdigt i hela landet.

Förstärkt rösthemlighet

Sedan förra valet har det kommit ändringar i vallagen, som innebär att man stärker skyddet för väljarna och valhemligheten. Redan inför EU-valet 2019 tillämpades ändringen om avskärmningar av valsedelsställ.

– Då kunde vi praktisera det. Då var det ju bara ett val, nu är det tre. Vi tror att det kommer ta längre tid för folk att rösta.

Detta då alla valsedlar väljs i avskildhet samt att enbart en väljare får vara bakom valskärmen åt gången.

– Det kan vara bra att tänka på. Man kan också ha lite pandemitänk och undvika att gå när det är som flest där. Är det lång kö kanske man kan komma tillbaka lite senare.

Maries tips är att planera röstningen, även om man ska förtidsrösta. Den startar 18 dagar före valet, där de första två veckorna är lugnare än den sista.

För att hantera eventuella köer och nya säkerhetsregler har de tagit in fler röstmottagare till vallokalerna, som med den nya vallagen har större befogenhet.

– Vi har förstärkt rösthemligheten och förstärkt röstmottagarna befogenhet. Nu är allt säkrare. Jag tror att de allra flesta kommer uppleva det här positivt. Det är en viktig demokratisk handling att rösta som medborgare, avslutar Marie.

I år förväntas röstningen ta längre tid, då rösthemligheten förstärks.

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se