“Alkohol hör inte hemma i gårdsförsäljning”

Alkohol hör inte hemma i gårdsförsäljning, anser IOGT-NTO.

I år inföll Folknykterhetens dag den 26 maj, traditionsenligt på Kristi himmelsfärd, men hela veckan uppmärksammas med diverse aktiviteter.  

– I år kommer vi fortsätta att driva gårdsförsäljningsfrågan, säger Britt-Marie Johansson, teamchef på IOGT-NTO. 

NYKTERHET. Folknykterhetens vecka, FNV, är en politisk kampanj där distrikt och föreningar lyfter olika drogpolitiska frågor som är viktiga inom IOGT-NTO. Under pandemin fick de tänka om och anordna diverse digitala arrangemang, men i år blir det folkfest igen. 

– Det finns ett stort behov nu av att träffas och umgås, säger Britt-Marie Johansson. Vi kommer hålla event för allmänheten på några utvalda platser, bland annat grillkväll på Hammarö den 25 maj. Vi kommer också närvara under Miljöpartiets valupptakt i Karlstad 28-29 maj. 

Årets tema för FNV blir den så kallade Håller med-kampanjen som går ut på att IOGT-NTO frågar allmänheten om de instämmer på följande tre påståenden: Barn har rätt till en uppväxt fri från missbruk, alla som lider av beroende ska få hjälp samt unga ska ha rätt att slippa ”alkoholtjat” från alkoholföretag. Sedan tar de vidare dessa påståenden till politiker och frågar dem ”hur ska ni göra för att…?”. 

MONOPOLET HOTAT 

Något annat som IOGT-NTO brinner för är gårdsförsäljningsfrågan, då de anser att alkohol inte borde få säljas någon annanstans än på Systembolaget.  

– Det är lätt att tro att gårdsförsäljning är något enbart gulligt och positivt och många missar konsekvenserna, menar Britt-Marie. Att alkohol börjar säljas överallt hotar monopolet. 

IOGT-NTO har även upprättat en rapport där de kritiserar det senaste förslaget om att alkohol ska tillåtas i gårdsförsäljning. I rapporten beskriver de vad gårdsförsäljning av alkohol kan innebära för samhället och folkhälsan.  

– Det är oroande och läskigt. Med vår rapport vill vi väcka opinion i frågan. Vi tror inte att ärendet har någon hög prioritet hos Länsstyrelsen och Region Värmland, som är remissinstanser. Vi håller också seminarier med politiker för att väcka opinion och uppmärksamma konsekvenserna av att monopolet hotas, säger Britt-Marie. 

Britt-Marie Johansson är teamchef på IOGT-NTO. /Foto: Privat.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se