Ungt inflytande i valtider

Amelie Wahlström, rektor på Rudsskolan, ser skolvalet som en självklarhet. /Foto: Helena Lundberg

Minderåriga står inte utan inflytande i valtider. De har chansen att rösta till Ungdomsfullmäktige, UFM, och även att själva kandidera till representant. Dessutom finns Skolvalet, som ger dem chansen att testa på att rösta partipolitiskt genom ett simulerat val.

– En fantastisk möjlighet och en självklarhet, säger Amelie Wahlström, rektor på Rudsskolan i Karlstad.

Skolvalet är en demokratisatsning som ger viktig information om den yngre befolkningen – som står i tur att rösta på riktigt. Genom grupparbeten, debatter och besök i valstugor får skolungdomar en större inblick i samhällsfrågor och hur röstningssystemet går till. I anslutning till detta äger ett simulerat val rum från 17 augusti till 7 september där eleverna själva får testa på att rösta.

– Vårt främsta uppdrag är att skapa goda samhällsmedborgare och i det ingår att tidigt skapa en förståelse för vad demokrati och politiska val handlar om, säger Amelie Wahlström, rektor på Rudsskolan. Hon tillägger:

– Vi ser att detta medför ett större samhällsengagemang bland våra elever. Det finns ett lärande i att själv ta ställning och motivera sina åsikter.

CHANS ATT PÅVERKA

Förutom skolvalet finns även möjligheten att rösta på riktigt och själv kandidera till Ungdomsfullmäktige. UFM är politiskt obundet och representeras av ungdomar mellan 15 och 19 år.

UFM:s valsamordnare Madeleine Hellberg åker tillsammans med praktikanten Iselin Sundberg på valturné på flera högstadie- och gymnasieskolor.

De informerar om valet till UFM och inspirerar eleverna att vilja kandidera eller på andra sätt engagera sig politiskt. Man kan till exempel sitta med i en fokusgrupp inriktad på ett visst område.

– Vi vill plantera en insikt om att deras röster är viktiga. Vuxna kan mest bara gissa vad som är viktigt för ungdomar – bäst vet de ju själva, säger Madeleine och fortsätter:

– Ungdomar blir ofta ställda när de inser att deras röst är viktig. De har inte alls tänkt i de banorna. Många tror också att de bara får tycka till om frågor som rör skolan, men det finns inga begränsningar.

Under Madeleines och Iselins besök på skolorna får eleverna brainstorma fritt om vad de skulle vilja förändra. Alltifrån gratis busskort till färre läxor dyker upp bland önskemålen.

Vad gör ni för att skapa intresse?

– Vi visar upp exempel på vad UFM gjort innan. Det är inte alla som känner till att det är UFM som ligger bakom sms-biljetter och laddningsuttag på Karlstadsbuss. Likaså festivalen Lot´s of love och Ungdomens hus, UNO. Detta visar att UFM faktiskt har inflytande och att alla har chansen att påverka, avslutar Madeleine.

UMF:s valsamordnare Madeleine Hellberg och praktikant Iselin Sundberg åker på valturné. /Foto: Helena Lundberg

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se