Nya projekt ska locka skogsägare till tall

Jenny Morgansson är projektledare för Mera Tall Värmland. /Foto: Erik Lundh

Skogsstyrelsen har inlett samverkansprojektet Mera tall Värmland. Målet är att uppnå balans mellan fodertillgång och viltstammar.

SKOG. De senaste Äbin-inventeringarna visar att andelen tallstammar med viltskador i Värmland ligger över den accepterade nivån.

– Över tid har vi använt mer gran för det är ett sätt att sköta skog på det sätt vi är vana vid, efterfrågan på gran är hög och vi har klövvilt som gör skador på tall, säger Jenny Morgansson, projektledare för Mera tall Värmland.

För att nå målet med max fem procent årliga skador på unga tallar behöver dock andelen tall i landskapet ökas.

– Mera tall var från början ett arbetssätt från Kronoberg. Det var ett sätt för markägare och jägare att mötas på lokal nivå för att titta på hur man kan jobba tillsammans. Det ska vi även göra nu i Värmland.

Projektet

– Projektet står på tre ben. Ett ben är ståndortsanpassning, ett annat är att anpassa viltstammen till den mängden foder som finns och den tredje är respekt mot varandras intressen och kunskaper.

Med ståndortsanpassning innebär att man föryngrar rätt trä på rätt mark. 

– Är det torrare mark ska det vara tall för där trivs inte granen över tid. På de så kallade mellanmarkerna ska man blanda upp mer för då får man mer robust skog som står emot skador på sikt.

Hur har intresset varit?

– Hittills har intresset varit jättestort. Jag har blivit inbjuden alla älgförvaltningsområden och det är många älgskötningsområden som har visat intresse. Just nu håller vi på att titta på var man har ett högt engagemang bland jägare och markägare för att försöka få till träffar tillsammans i skogen.

Projektet startade i januari och avslutas i juni 2024.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se