“Politiken behöver tre ideologiska block”

Andreas Öjehag är lektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet. /Foto: Karlstads universitet.

Det händer mycket i världen. Pandemi, krig och lågkonjunktur. Samtidigt befinner sig Sverige, med sin tvåblocksproblematik, i samma parlamentariska läge som vid senaste valet.

– Det här valet är intressant då det ramas in av ganska extrema situationer, säger Andreas Öjehag, lektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet.

Den tid vi har gått igenom och fortfarande befinner oss i, i form av pandemi, krig och lågkonjunktur, har gjort något med oss. Det menar Andreas Öjehag, lektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet.

– Det här valet är intressant då det ramas in av ganska extrema situationer. Vi har genomgått en pandemi som fortfarande ger effekter och detta, tillsammans med Rysslands krig mot Ukraina, kan påverka valet. Likaså befinner vi oss i en ganska påtaglig ekonomisk kontext i form av lågkonjunktur. Valet och valrörelsen ramas in av dessa områden.

De senaste mätningarna visar att frågor som rör brottslighet, lag och ordning, sjukvården, miljön, energifrågor, invandring och integration hamnar högt hos väljarna.

– För att förstå varför dessa områden anses viktiga behöver vi se på de strukturella sammanhangen, som till exempel att den svenska ekonomin börjar försämras vilket får effekter. Bland sakfrågor på regionnivå är sjukvården det absolut mest centrala, liksom i resten av landet, vilket bland annat kommer av att vi har varit i en pandemi och att sjukvården har ont om personal, säger Andreas.

LOKALT

Trots svåra och världsomfattande händelser är dessa inte alltid de viktigaste frågorna för enskilda väljare.

– Väljare tenderar att vara ganska nära sin egen vardag och rösta utifrån det de själva tycker är viktigt.

På riksdagsnivå är debatten mer ideologisk och blockpolitisk medan lokalpolitiken ofta är mer konkret och öppnar upp för nya samarbeten. Ofta hamnar olika sakfrågor i fokus, som en rondell eller en skola som ska byggas.

– I Karlstad präglades förra valet mycket av den omtalade muminparken. Som fenomen var det intressant då det följer en trend där det på lokal nivå dyker upp partier som får reell betydelse och kraft i politiken. Detta har tidigare varit vanligt främst på småorter, till exempel när en byskola hotas att lägga ner. På senare år har detta blivit vanligt även i större städer.

Andreas spekulerar kring om det i Karlstad kommer hinna segla upp en lika het sakfråga även till detta val.

– Karlstad står inför en av sina största stadsomvandlingar i och med byggandet av resecentrum, och det finns diskussioner kring infrastrukturen i och med det, men frågan är om det hinner bli en het fråga till detta val. Kanske kan det bli något kring etableringen av det nya köpcentret vid Bergvik.

TRE BLOCK

Det parlamentariska läge vi haft i Sverige under senaste åren, är enligt Andreas inget som vi kommer kunna lösa till detta val.

– Vi kommer fortfarande att vara i en sådan situation att vi inte kan lösa blockpolitiken på ett traditionellt eller enkelt sätt. Sverigedemokraterna är för stora helt enkelt.

Trots att politik runt om i världen ofta innehåller tre distinkta poler, har man i Sverige länge hållit fast vid sin tvåblockspolitik och talat om vänstern och högern.

– Jag tycker att vi ska prata om konservativa, liberala och socialister istället. Jag tror att det är farligt för demokratin om vi fortsätter med olika avtal så som Decemberöverenskommelsen och liknande, där politiken blir ett kontrakt och det i praktiken inte finns plats för några nya ideologiska positioner. Vi behöver erkänna tre, istället för två, olika poler för att hjälpa både väljare och politiker att kunna formera sig på nya sätt och för att politiken ska få lite ny vardag, avslutar Andreas.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se