“Stort utrymme för jakt i Värmland”

Gunnar Glöersen, Svenska Jägareförbundet. /Foto: Privat.

Värmland har 27 vargrevir och ligger långt över lägstanivån i både Sverige och i länet. Senast sista september kommer licensjaktbeslutet på varg som avgör hur många vargar som får skjutas.

– Värmland kommer sannolikt bli det län som får absolut störst tilldelning på varg, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet.

Hur mycket varg som bör skjutas eller inte skjutas är en ständig fråga som berör många. Den politiska viljan är tydlig, då ungefär 80 procent av riksdagen anser att vargstammen bör sänkas. På Svenska Jägareförbundet väntar man in licensjaktbeslutet på varg som kommer senast sista september.

– Det finns stort utrymme för jakt i Värmland. Av de 27 vargrevir som hör till Värmland är 13–14 revir med valpar, vilket är nästan dubbelt så mycket som miniminivån. Detta talar sannolikt för att Värmland är det län som får absolut störst tilldelning på varg, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet.

AKTUELLT

Förutom vargfrågan är vildsvin en fråga som diskuteras allt oftare, hur dessa får jagas och vilka regler som gäller för till exempel viltövervakning. Enligt Gunnar har Svenska Jägareförbundet goda hjälpmedel för att kontrollera och begränsa vildsvinsstammen.

Annat som är aktuellt just nu är älgjakten som startade i norra Värmland, i Torsby kommun, första september. Resten av länet får vänta till den 8 oktober.

En annan fråga på tapeten är blyförbud i ammunition, för att inte blyet ska spridas i djurens kött. I vissa typer av jakt råder redan blyförbud.

– Frågan om utökat blyförbud är fortfarande en fråga som diskuteras på EU-nivå. Det är förmodligen inget som kommer påverka den här säsongen, men på sikt kommer det nog komma begränsningar, säger Gunnar.

I Värmland finns 13–14 vargrevir med valpar – dubbelt så många som lägstanivån.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se