Elever intar Karlstad CCC inför gymnasievalet

Projektledare Mariah Ljung välkomnar eleverna till ett fysiskt Gymnasieforum. /Foto: Erik Lundh.

Efter att ha fått en digital lösning under pandemin kommer Gymnasieforum 2022 kunna välkomna till fysiska möten. Den 18 oktober öppnas dörrarna till Karlstad CCC dit elever och vårdnadshavare kan lära sig mer om Karlstadsregionens samtliga 13 gymnasieskolor.

Niondeklassare står inför ett viktigt val om utbildning. Utbudet av både skolor och utbildningar är stort och för att hjälpa eleverna på traven arrangeras därför årligen Gymnasieforum.

Efter att i två år ha tvingats till en digital lösning kommer det nu återigen vara möjligt att fysiskt möta representanter från de olika skolorna.

– I år blir det en flerstegsraket. Man startar arbetet ute på skolorna genom att besöka hemsidan vi skapade förra året för att få en kort och opartisk information om varje skola, säger Mariah Ljung, projektledare Gymnasieforum.

Nya lokaler

Sedan första gången arrangemanget hölls år 2000 har Gymnasieforum blivit ett inarbetat koncept och besöks vanligtvis av drygt 2000 elever. Vad som är unikt är att både de kommunala skolorna och friskolorna samverkar och samlas på lika villkor för att bilda ett smörgåsbord av utbildningar att välja mellan.

– Vi vill ju i så lång utsträckning som möjligt att eleverna som börjar på gymnasiet känner att de gjort ett bra val och vill gå alla tre åren på samma skola. Därför vill vi ge eleverna så mycket information som det bara går så att de känner sig trygga med sitt val till våren.

Vanligtvis är evenemanget utspritt på två dagar i Tingvallahallarna men den 18 oktober får de i stället komma till Karlstad CCC.

– Det här är ju en jättelokal så här tänker vi att det ska funka under en dag. Hela stället blir vigt åt det här. Det blir ett annorlunda upplägg mot tidigare år och som vi tror kommer möta grundskoleelevernas önskemål. 

Dagen

Under dagen besöker eleverna Karlstad CCC tillsammans med sina studie- och yrkesvägledare.

På bottenplan blir det en utställningshall med stort fokus på skolorna. Här kan eleverna träffa representanter för skolorna och ställa frågor.

En nyhet är att detta sedan kompletteras med att varje skola håller informationspass om de specifika programmen de har.

– Det hoppas vi ska ge någonting extra till eleverna. De har möjlighet att välja och hinna med ungefär tre informationspass under tiden de är här.

På kvällen har även vårdnadshavare möjlighet att komma på besök.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se