IF Metall hoppfulla inför nya LAS-regler

Björn Henriksson, avdelningsordförande IF Metall. /Foto: Helena Lundberg

Precis som tidigare kämpar industrin med att locka folk och kompetensförsörja inom branschen. Den stora frekvensen av inhyrd personal är enligt IF Metall också problematisk. En potentiell ljusglimt i höst är emellertid att nya LAS-regler träder i kraft och förhoppningsvis kommer underlätta i dessa frågor.

En fulltecknad höst väntar IF Metall, med valtider, avtalsrörelse, kongress och inte minst efterlängtade fysiska träffar med medlemmarna igen.

– Just nu har vi fokus på att komma ut och träffa våra medlemmar igen, för corona har ju täppt till. Det här blir en nystart. Branschen bygger på att komma ut och prata med folk, man når inte medlemmarna på samma sätt digitalt, säger Björn Henriksson, avdelningsordförande IF Metall.

FÖRDOMAR

Även om industrin liksom de flesta branscher förändras med sin tid, finns det mycket kvar att jobba med. Inte minst synen på att jobba inom industrin. Arbetslösheten är låg och i mer än 25 års tid har man talat om behovet av att locka folk till branschen.

– Nu tycker jag det har vänt lite, även om det fortfarande finns förutfattade meningar om att jobba inom branschen. Nuförtiden är arbetsplatserna dock rena, det är inte som att gå in i en gruva, säger Björn.

Det har kommit betydligt fler kvinnor till industrin och vissa arbetsgivare försöker in i det längsta rekrytera 50 procent kvinnor.

– Det är en fördel, då det blir en större blandning i arbetsgrupperna nu. På det här sättet får man också in fler olika bakgrunder, någon som jobbat till exempel inom vården eller inom handeln.

Även kompetensförsörjning bland befintlig personal är ett bekymmer som hänger sig kvar. Det kommer fler och fler arbeten och många kräver specialkompetens som inte alla kan eller får ägna sig åt.

– Vi ser över hur kan vi påverka. Samtalar med skolor, företag och ser hur vi kan hjälpas åt. Allt sker i symbios med företagen, de behöver tala om vad de behöver för kompetens. En del i att göra branschen tillgänglig är även att erbjuda praktikplatser.

Förutom att erbjuda praktik är det enligt Björn önskvärt att företag visar upp sig på gymnasiemässorna för niondeklassare och lyfter fram industriprogram, fordonstekniska program och liknande.

– Jag tycker personligen att branschen har ganska mycket jobb att erbjuda. Allt handlar inte om att stå och skruva eller svetsa hela dagarna, det kan också handla om datorer, programmering, robotar… det finns fler delar än man kan tro.

INHYRNING

Ett annat hot mot industribranschen är den utbredda inhyrningsverksamheten. Den kompetens och de resurser som företag lägger på en inhyrd konsult, bland annat i form av inskolning, läggs i praktiken på ett annat bolag. Dessutom kan det bli kostsamt för företag att låna personal från bemanningsföretag.

– Ibland undrar jag varför företag gör på det viset, varför tar de inte in dem i egen regi? Många vill slippa ansvar, men det vore bättre att då ge dem visstid istället. Dessutom finns ju lojaliteten hos den inhyrde i ett annat bolag. Det blir lätt för den inhyrda att tacka för sig och börja hos någon annan. Det är bekymmersamt, menar Björn.

NYA REGLER

Något som eventuellt kan påverka positivt i dessa frågor om inhyrning, kompetensförsörjning med mera, är de nya förändringarna i LAS, Lagen om anställningsskydd, som träder i kraft i oktober. En av de mer påtagliga förändringarna för arbetsgivare är att om du har inhyrd personal i mer än två år under en treårsperiod, måste du betala en extra månadslön som straffavgift om du inte erbjuder tillsvidareanställning.

Nya LAS innebär även kortare startsträcka till fast tjänst och generösare villkor för anställda som vill läsa vidare. IF Metall hoppas att detta ska locka folk till industrin och inte minst till att behålla och kompetensförsörja befintlig personal, även om de i nuläget menar att det är för tidigt att uttala sig om LAS som helhet.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se