Vätgasproduktion välkomnas av industrier

Mattias Säfström, vd på IUC Stål och verkstad, tampas med frågor kring grön omställning och kompetensförsörjning inom branschen. /Foto: Erik Lundh.

IUC Stål och verkstad är ett stort företagskluster i Värmland med 150 värmländska industri- och industrinära företag. Just nu pågår en grön omställning hos många av företagen, därför ser klustrets vd Mattias Säfström positivt på planerna att börja producera vätgas på Heden.    

Klimatfrågor inom industrin är något som företagsklustret IUC Stål och verkstad jobbar mycket med.

– En del företag är och tittar på det i sin gröna omställning och en del är på väg dit. Det är ett spännande område som vi försöker vara med och påverka. De flesta inom stålindustrin har gjort en omställning till el eller gas, säger Mattias Säfström, vd för IUC Stål och verkstad.

Gasen som många ställt om till är biogas, vilket är fossil men med små medel skulle man kunna ställa om till den fossilfria vätgasen som Europeiska unionen har pekat ut som den en av nycklarna i omställningen till ett hållbart samhälle. Bekymret är i dagsläget tillgången och därmed priset.

Produktion

Karlstad energi har tillsammans med danska Everfuel meddelat om planer på att bygga en anläggning som ska kunna producera vätgas bland annat till tunga fordon med start 2025.

– De ambitionerna kan täcka en del av behovet kring transporter, vilket är den största klimatpåverkan som industrierna har utanför väggarna. Ska man ha vätgas i produktion krävs det mer. I Heden pratar man megawatt, i en stålproduktion pratar vi gigawatt. Men det är ett steg i rätt riktning. Du bygger infrastruktur och kompetens genom att starta på det här sättet.

Vätgas tillverkas genom elektrolys. I en elektrolysör spjälkas vatten till vätgas och syre med hjälp av el. För att framställningen av gasen ska vara vettig är det därför dessutom viktigt att framställningen av elen också är fossilfri.  

Kompetensförsörjning

Förutom att jobba med klimatfrågan har IUC Stål och verkstad även erhållit finansiering för att genomföra utbildningsprojekt som syftar till kompetenslyft för anställda inom industrin i norra Mellansverige.

Projekten genomförs med Stål och verkstad som projektägare och samverkanspartner IUC-Dalarna, IF Metall samt Unionen i Värmland och Dalarna.

Det är 375 individer som ska utbildas och just nu är de halvvägs in i projektet.

– Att vi kan göra ett konkret lokalt och regionalt samarbete kring kompetensfrågorna är riktigt kul. Det är många företag som tagit del av de här projekten och vi har utbildat många personer än så länge, men det finns fortfarande platser kvar. Just nu håller vi på att skriva på ett tredje projekt som ska vidare när de andra är klara vid första kvartalet nästa år.

Samtidigt söker man också medel till ett projekt med Karlstads universitet och hälften av de värmländska kommunerna. Projektet handlar om att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och innovationsförmåga samt underlätta för den gröna omställningen och stärka samverkan mellan samhälle, akademi och näringsliv.

– Där kommer vi jobba vidare utefter vår beprövade modell med konkreta aktiviteter och uppsökande verksamhet förutsatt att det blir beviljat, avslutar Mattias.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se