Forskning för att stärka våldsutsatta

Helena Draxler, forskare i psykologi vid Karlstads universitet.

Nu prövas amerikansk forskning om våldsutsatta kvinnor och barn på svenska förhållanden, i ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet.

Projektet handlar om att ge praktiskt stöd för de våldsutsatta familjerna, så som att ordna boende eller söka bidrag. Det handlar också om att se behoven hos de utsatta familjerna, som att minska beteendeproblematik hos barnen och att stärka föräldrarollen.

– När man i sin vardag utsätts för våld får liksom inget annat plats i tillvaron. All tid, alla tankar, all uppmärksamhet fokuseras på att skydda sitt barn och sig själv. Föräldrarna kan känna att de inte riktigt vet hur barnen leker och agerar – de känner inte riktigt sitt barn. Därför behöver mammorna stöd i olika färdigheter, till exempel att se sitt barn igen och barnen behöver bli sedda, säger Helena Draxler, forskare i psykologi vid Karlstads universitet, i ett pressmeddelande.

Resultaten är ungefär likvärdiga som i det amerikanska projektet Project Support, efter att metoden anpassats till svenska normer och värderingar. Barnens beteendeproblematik minskar och föräldrarollen stärks.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se