Nu har Karlstads kommuns cykelutmaning startat

Den 1 december inleddes Karlstads kommuns utmaning Vintertertramparna där deltagare för sjunde året i rad väljer cykeln i stället för bilen.

Karlstads kommun vill uppmuntra fler att välja cykel med en vinterutmaning. /Foto: Press

Vintertramparna är en utmaning som handlar om att uppmuntra fler till att välja cykeln – även under vinterhalvåret.  Varje år deltar närmare 100 personer i projektet som startats av Karlstads kommun.

Utmaningen riktar sig till personer som normalt är vanebilister under vinterhalvåret. Personerna som medverkar ska cykla till och från arbetet minst tre gånger i veckan under perioden 1 december till 14 mars.
– Vintertramparna är ett beteende- och påverkansprojekt, där grunden handlar om att vi vill uppmuntra till ett hållbart resande, säger Mikael Haster, miljösamordnare på Karlstads kommun, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Det är också ett projekt där vi samverkar med driftverksamheten, i och med att vintertramparna också är med och påverkar vår vinterväghållning av cykelbanorna.

Forum
Alla vintertrampare är med i ett forum där de har möjlighet att berätta om sin resa och påpeka både bra och mindre bra saker de har upptäckt under sin cykeltur vilket ansvarig person för driften kan agera utifrån.
Projektet Vintertramparna samlar in mycket statistik innan, under och efter projektets gång. Statistiken de senaste sex åren visar att deltagarnas medverkan innebär en minskning med ungefär 1 000 bilresor i veckan i arbetspendling under vinterhalvåret. De flesta som deltar har sedan tidigare ett högt bilanvändande under den aktuella perioden för deltagandet, närmare 100 procent när de går in i projektet. Efter projektet slut så låg den motsvarande siffran i genomsnitt på 25 procent.
– Vi kan se i utvärderingar från tidigare upplagor att fördelarna överväger med cykel som transportmedel när det gäller korta resor upp till en halvtimme i form av ökad vardagsmotion och minskade resekostnader. Dessutom är skillnaden i restid för bil och cykel vid korta sträckor oftast marginell avslutar Mikael Haster.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se