De spår fler eldstadsrelaterade bränder i vinter

Brandinspektör Jon Bergkvist och Pascal Serrander, enhetschef på Sotning och ventilation. /Foto: Erik Lundh.

Med höga elpriser misstänks det bli allt mer eldande i eldstäder när det blir kallt. Nu går sotare tillsammans med Räddningstjänsten ut med en varning.

Snart går vi in i de månaderna då flest spis- och just eldstadsrelaterade bränder uppstår. I år är energipriserna höga och det har lett till att extra många planerar att elda i braskaminen.

– Vi märker av en hög efterfrågan kring att installera nya eldstäder och lika hög när det kommer till att ta befintliga eldstäder i drift, säger Pascal Serrander, enhetschef på Sotning och ventilation.

En braskamin ska vara ett komplement till uppvärmningsanläggningen. Att elda på annat sätt än som anges i kaminens och skorstenens eldningsinstruktioner leder till farligt höga temperaturer i fastighetens övriga byggnadsdelar. 

– Utökar man sin eldning är det lämpligt att höra av sig för att se till att sotningsfristen stämmer överens med planerad åtgång av ved. Många eldstadsrelaterade bränder uppkommer på grund av brister i det tekniska utförandet och att ingen besiktning har utförts.

Eldning

​Vid eldning vill man uppnå hög förbränning. Se därför till att veden är torr. Den ska vara kluven och luftigt staplad, att göra det innan påsk är en bra tumregel.

– Blöt ved leder till tjärbildning i rökkanalen och innebär en stor risk för soteld. 

Tänd alltid brasan på toppen via splintad ved och gärna med tändmedel för att uppnå hög värme fort. På så vis förbränner vi även de tidiga rökgaserna och minskar på utsläppen.

En av de viktigaste delarna i en god förbränning är att lufttillförseln är lagom stor i de olika skedena av eldningen – tillse god lufttillförsel under upptändning och sänk den när elden tagit sig.

– När det är väldigt kallt ute blir det en vit kondensrök, annars ska röken ur skorstenen inte synas alls. Är det gul- eller svartrök, då är det inte bra och beror ofta på dålig ved ​i kombination med för lite syre, säger Pascal Serrander, enhetschef på Sotning och ventilation.

Hur mycket kan man elda?

– Det beror på eldstad, men man brukar säga runt tre kilo ved per timme. Då kanske du eldar i tre timmar. Sen ska den få vila i minst tre timmar för att det ska kunna svalna i bjälklag och isoleringen. Att överbelasta sin rökkanal och eldstad är förenat med livsfara.

Tillbud

Efter eldningen är det viktigt att askan hanteras på rätt sätt.

– Vi har några tillbud per år där askan inte hanterats rätt. Det är varmt väldigt länge och ska förvaras i obrännbara kärl på obrännbara underlag, säger Jon Bergkvist, brandinspektör på Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

De senaste åren har det blivit allt mer vanligt med batteridrivna ljus som stämningshöjare.

– Men ett år som detta kanske fler också kommer använda värmeljus för just värmens skull. Då är det viktigt att tänka på att man inte har brännbara dekorationer i närheten, att de står stadigt och inte lämnas utan uppsyn. 

Den 1 december är det brandvarnardagen. Temadagen finns för att allmänheten ska uppmanas att trycka på testknappen på sina brandvarnare för att kontrollera att de fungerar.

– Det är viktigt att man har en fungerande brandvarnare, gärna en per våningsplan och per 60 kvadrat. Vi ser också gärna att man har en i sovrummet.

Under veckorna 47–49 kommer Räddningstjänsten även göra hembesök med syfte att kolla om man har en fungerande brandvarnare.

– Vi går ut med heltidstyrkan i Karlstad och deltidsstationerna på Hammarö, Forshaga och Kil. Det brukar vara trevligt. Tidigare med anledning av pandemin har vi knackat på hos villor men i år fokuserar vi mer på flerbostadshus.

Utöver brandvarnare rekommenderas släckutrustning såsom en sexkilos pulversläckare och brandfilt.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se