Knasigaste trädet i Värmland har utsetts

Varje år utser Skogssällskapet landets knöligaste, slingrigaste och finurligaste träd. Under sommaren efterlyste stiftelsen bilder på knasiga träd i Värmland. Nu får smöjetallen väster om Sysslebäck utmärkelsen.

Det är i hård konkurrens som Skogssällskapet har utsett det knasigaste trädet i varje landskap.

De bilder som kommit in visar en stor variation i ”knasighet”. Bland bidragen finns träd som klättrar genom staket, slukar stenar eller skyltar, ser mänskliga ut, som pussar andra träd eller har en mängd slingrande stammar.

– Skogens knasiga träd väcker ett otroligt engagemang. Många värmlänningar har gett sig ut i naturen och delat med sig av den mångfald som finns där just de bor.

Nu har smöjetallen norr om Bograngenvägen en bit från Sysslebäck.

– Vi har försökt spegla en så bred representation av olika typer av ”knasighet” som möjligt bland de vinnande bidragen. Värmlands träd är en smöjetall, eller trolltall, som finns på väg upp mot Järpliden. Den har ett stort hål, vilket förr i tiden användes för att bota sjuka. Man trodde att det hjälpte att dra den sjuka personen, eller en kroppsdel, genom hålet, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet, i ett pressmeddelande.

Smöjetallen-bidraget fotades av Håkan Börjesson som har kontaktats för att få ett symboliskt pris.

Uppstår

Den svenska skogen brukas aktivt, men knasiga träd har ofta lågt virkesvärde och lämnas därför ofta kvar i skogen vid avverkning. De blir exempelvis fågelbon och hem åt insekter och kan bli riktigt gamla.

– Att äga skog är både en möjlighet och ett ansvar. För oss på Skogssällskapet är det viktigt att skogen sköts ansvarsfullt och hållbart, så att den både ger klimatsmart råvara och är rik på biologisk mångfald, säger Karin Fällman Lillqvist.

Ofta finns knasiga träd i närheten av hagmarker. De kan i ung ålder ha blivit betade av djur så att trädet skickat upp flera nya toppskott och därför till slut fått flera stammar.
Trädet kan växa in i eller över metallföremål, som taggtråd eller hästskor, så att märkliga formationer bildas. Det kan också ha genetiska defekter som får det att krypa fram efter marken i stället för att växa uppåt.

Det värmländska träd som tog hem titeln förra året var en gran som slagit knut på sig själv.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se