Projekt ska öka intresset för läsning hos unga i Kil

Under hösten och vintern pågår ett skrivprojekt i Kils kommun där skola, kulturskola och bibliotek samverkar mot samma mål – att öka läsintresset bland unga. Projektet utgår från boken ”Maryam och hjärtegästerna” av författaren Minoo Shams.

Kils kommuns projekt för unga innehåller flera delar som är viktiga för att stimulera till läsning.

– Projektet ska skapa läsintresse och hjälpa barnen att hitta ett språk för att kunna påverka sin vardag, uttrycka sina känslor, behov och åsikter genom livet, säger Lena Åkerman och Gittan Classen, från Kils bibliotek, i ett pressmeddelande.

Eleverna får bland annat komma på biblioteksbesök och ha boksamtal. De får möjlighet att utforska böckerna konstnärligt med en filmpedagog och textilkonstnär, och det blir även tolkning i dans och musik hos kulturskolan.

– Eleverna får dela upplevelse och koppla olika kulturella och individuella uttryck till samma berättelse.

I årets projekt deltar årskurs tre på Vikstaskolan och Sannerudsskolan. Övriga skolor hade liknande projekt förra året.

Skriv

Minoo Shams har skrivit bomen ”Maryam och hjärtegästerna”. Boken tar bland annat upp vänskap, språk och hur det är att längta efter en släkting som bor långt borta. Teman som sedan kan bli en del av undervisningen.

– Skriv! Skriv när ni är glada och när ni är ledsna, uppmuntrar hon när hon besöker elever i årskurs 3 på Sannerudsskolan och Vikstaskolan.

Louise Lugne, lärare på Sannerudsskolan, tycker att projektet är bra.

– Det är jätteroligt. Vi plockar olika saker från boken i undervisningen. Det är viktigt för barnen att få igenkänning från andra barn. När boken till exempel tar upp mobbning så har vi pratat om utanförskap, säger Louise.

I februari 2023 har läsprojektet stor avslutning på Kulturhuset KilArena.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se