Efter pandemin – Forshaga ger tillbaka till vård- och omsorgspersonal

Forshaga kommun skämmer bort sin vård- och omsorgspersonal lite extra just nu. Efter en lång och slitsam period, kantad av Covid-19-pandemin, bjuds de in till så kallade återhämtningsdagar på Dömle herrgård spa och resort. 

Ett utrymme för reflektion, inspiration och gemenskap. Så beskrivs återhämtningsdagarna som anordnas av företaget KC Group och grundar sig i den statliga återhämtningsbonus som varje kommun eller region haft möjlighet att söka. Forshaga kommun var en av de som sökte och fick bidraget och som nu genomför dagarna tillsammans med företaget.

– Jag kände att detta var någonting jag ville att vi skulle göra. Alla inom välfärdsyrket kämpade väldigt mycket under pandemin, men specifikt vård- och omsorg har kämpat jättehårt och jag kände att vi behövde göra en extra insats för dem, säger Jessica Rydström, personalchef på Forshaga kommun. 

VENTILERING

Under totalt nio dagar medverkar Forshagas vård- och omsorgspersonal gruppvis på återhämtningsdagarna. Förutom en dagspaus från arbetsrutinerna får deltagarna, vid Dömle herrgård, lyssna till föreläsare och inspiratörer samt delta i workshops. 

– Det handlar till viss del om att få ventilera till varandra hur man upplevt arbetet under pandemiåren, oavsett vilken yrkesgrupp inom vård- och omsorgsförvaltningen du tillhör, säger Therese Weng, projektledare för återhämtningsdagarna i Forshaga kommun. 

Men återhämtningsdagarna är bara startskottet på ett större arbete, berättar hon. Det handlar också om att ta vara på medarbetarnas reflektioner och fånga deras tankar och idéer om hur de kan arbeta vidare.

– Detta blir en del i Medskaparprojektet, som vi kallar det. Det handlar dels om att vi vill få samtliga medarbetare delaktiga i det förbättringsarbete som vi driver inom förvaltningen, men även få till ett relationsbyggande mellan olika professioner inom förvaltningen. Utifrån dessa dagar arbetas det fram ett material som kommer att presenteras för ledningsgruppen, vilket vi sedan kommer att arbeta vidare med för att få till en mer hållbar arbetsplats.

FEEDBACK

En av medarbetarna som deltog på återhämtningsdagen denna dag var Michael Persson, vårdbiträde inom hemtjänsten. Han tycker att återhämtningsdagarna är ett bra initiativ från Forshaga kommun. 

– Jag tycker det är bra. Det blir feedback på att vi gör ett bra jobb. Att de sedan ska arbeta vidare med detta material som bakgrund är en knuff i positiv riktning.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se