“Behovet av fossilfri el kommer fördubblas de närmaste tio åren”

Mattias Säfström, vd på IUC Stål och verkstad. /Foto: Mattias Hedström

Pandemin har lugnat sig, men industriklustret IUC Stål och verkstad ser nya utmaningar för länets industri- och industrinära företag. Krig och stora energibehov är bara en liten del av vad branschen brottas med. Samtidigt fortsätter kompetensutvecklingsprojekten att nå allt fler. 

2022 var ett prövande år för industrin. Trots att pandemin äntligen börjat lugna ned sig har nya prövningar, som kriget i Ukraina, inflation och höga elkostnader, hopat sig för företagen, vilket industriklustret IUC Stål och verkstad vittnar om.

-Det har varit mycket prisfluktuationer där man inte vetat vad priset på råvaror kommer att vara imorgon. Sedan dess har det varit en inflationsutveckling som gör att priserna, på i princip allt som ingår i produktionen, har ökat. En del företag har möjlighet att i sin tur höja priserna mot kund, medan andra företag sitter i situationer där man låst sig till ett pris. Då tvingas man försöka absorbera högre kostnader, berättar Mattias Säfström, vd på industriklustret Stål och verkstad.

ENERGIBEHOV

Även det höga elpriset har fått konsekvenser, berättar Mattias.

-Det finns företag som fått stänga vid vissa tillfällen eftersom de går back på att producera just då. Andra företag kan göra förändringar i till exempel skiftgången för att utnyttja perioder med billigare elpris.

Mattias berättar att de ser att allt fler företag jobbar för att kunna ställa om när nöden kräver.

-I regel jobbar företag med ett strategiarbete som sträcker sig över flera år. Men fler och fler företag inser att det är meningslöst att göra ett långsiktigt strategiarbete när det dyker upp saker som gubben ur lådan hela tiden. I stället för att lägga fokus på strategiarbetet så lägger man fokus på hur man kan anpassa sig efter varje förändring som kommer.

På längre sikt står industrin, och transporterna till och från industrierna, inför ett enormt energibehov, säger Mattias. 

-Beräkningar som görs utgår från att behovet av fossilfri el kommer att fördubblas de närmaste tio åren. För att kunna möta det krävs den största utbyggnaden av elnätet och elproduktionen som vi någonsin har gjort i Sverige. Samtidigt ligger Värmland inte bland de prioriterade områdena när man frågar dem som ansvarar för de stora stamnäten.

Karlstad energi har, tillsammans med danska Everfuel, tidigare meddelat om planer på att bygga en anläggning som ska kunna producera vätgas till bland annat tunga fordon, vilket Mattias ser som positivt.

-Det är jättebra att Karlstad energi tar initiativ, det innebär att vi börjar bygga kunskap inom området. För att i framtiden komma till ett läge där vi kan försörja mer av industrins och transportsektorns behov är det en bra start.

Han säger att samma behov finns i Värmland som i Norrland.

-Vi i Värmland kan inte bara sitta och tro att det löser sig av sig självt. Vi måste vara aktiva mot stat och nätägare.

KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensförsörjningen inom industrin är en ständig utmaning. IUC Stål och verkstad arbetar fortlöpande med insatser för att göra yrkesutbildningar mer attraktiva samt genomför kompetensutvecklingsprojekt. Under 2021 startade klustret, tillsammans med fackförbunden IF Metall och Unionen, ett utbildningsprojekt som syftar till kompetenslyft för anställda inom industrin i norra Mellansverige. Projektet är nu i sitt slutskede och hittills har ungefär 300 individer genomgått utbildningen. Nu har man sökt, och beviljats, finansiering för ytterligare ett sådant projekt, där 550 individer i Värmland, Dalarna och Gävleborg ska få ta del av kompetensutvecklingen. Projektet startar i mars 2023 och pågår i tre år.

-Det är riktigt roligt att vi får möjligheten att jobba med det i tre år till, säger Mattias.

Ett annat projekt, som de också sökt och fått pengar för är ett där de ska jobba med företags organisatoriska utveckling mot att bli mer hållbara och konkurrenskraftiga.

-Där är målsättningen att vi ska jobba med 80 företag från januari 2023 till och med 2025. 

  

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se