Språktidningens och Språkrådets nyord 2022

Den som trodde att Språktidningen och Språkrådets presentation av nyord skulle bli muntrare, med tanke på att Covid19-pandemin äntligen lugnat sig, misstar sig. Nyorden 2022 präglas av kriget i Ukraina, inflation och klimatkris. Men med på listan finns även ord som andas tillförsikt och glädje, som epadunk, selfiemuseum och ha dagen.

Varje år presenterar Språktidningen och Språkrådet nyord. Det är ord som har myntats eller blivit vanligare under året. Nyordslistan för 2022 innehåller 35 ord och säger någonting om det gångna året och om språkliga trender, som mönster för hur nya ord bildas och lånas in i svenskan.

-Nyorden speglar samhällsutvecklingen. Debatten om problemen med klimatet, utanförskap och politisk extremism färgar också språket, säger Anders Svensson, nyordsredaktör på Språktidningen, i ett pressmeddelande.


Nyord 2022 – hela listan

Accelerationism
Extremistisk politisk strategi som med hjälp av våld och terror söker påskynda en förment förutbestämd samhällskollaps för att kunna inrätta ett idealsamhälle

Agrivoltaisk
Kombinerar jordbruk och solkraft
 
Autokratisering
Process där demokratin i ett samhälle bryts ner för att ersättas av ett autokratiskt samhällssystem med en ledare med oinskränkt makt
 
Avkarbonisering
Avveckling av beroende av fossila bränslen
 
Barbiecore
Estetik inspirerad av Barbiedockor
 
Brösta
Ta ansvar för, ta på sig en svår uppgift

Dödsdoula
Professionell rådgivare och stödperson vid livets slutskede

Edgelord
Person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden, provokatör
 
Energifattigdom
Otillräcklig tillgång till elektricitet
 
Energikrig
Krig där blockerande av energiförsörjning används som påtryckningsmedel

Epadunk
Musikgenre som förknippas med A-traktorer, i folkmun kallade epatraktorer

Falsk majoritet

Majoritet i ett underordnat organ som är i minoritet i ett överordnat beslutande organ

Framefotboll
Fotboll där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen

 
Ha dagen
Pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt
 
Hungersten
Graverad sten som vanligtvis ligger djupt under vattenytan, men som blir synlig vid torka och lågt vattenstånd

Kamikazedrönare
Obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel
 
Klickkemi
Metod att konstruera mer komplicerade molekyler genom att ”klicka ihop” molekylära byggstenar

Klimatbiljett
Subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp från motordrivna fordon

Klimatskadestånd
Ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar
 
Matfattigdom
Otillräcklig tillgång till mat
 
Munkmodell
Modell för ett ekonomiskt system där målet är att tillgodose människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av

Njutningsäktenskap
Tidsbegränsat äktenskap mot betalning, under vilket kvinnan ska ge mannen sexuell njutning

Permakris
Serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, tillstånd av permanent kris
 
Putinpris
Pris som blivit högre på grund av den ryska presidenten Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina

Returmissbrukare
Person som systematiskt beställer varor från nätbutiker utan avsikt att behålla dem
 
Selfiemuseum
Lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt

SMR, småskalig modulär reaktor
Kärnreaktor som har mindre elektrisk effekt och som potentiellt kan serietillverkas
 
Smygflation
Prishöjning som är större än vad som är motiverat utifrån kostnadsökningar

Sporttvätt
Användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende

Spökflyg

Flygplan som flyger utan passagerare med syftet att behålla tidpunkter för avgångar och landningar på flygplatser
 
Urbexare
Person som ägnar sig åt utforskning av övergivna byggnader och platser

Valförnekare
Person som utan konkreta bevis förnekar legitimiteten i ett politiskt val

Vertiport
Vertikal flygplats avsedd för exempelvis drönare och helikoptrar

Virtuellt stängsel
Digitalt programmerad inhägnad för djur

Väntesorg
Sorg inför annalkande förlust av en närstående

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se