Hur lägger du bäst upp sparandet 2023?

Vi har precis stängt böckerna för 2022 och öppnat ett nytt kapitel när räkneverken nollställts. Efter ett år med tvära kast på såväl aktier som andra tillgångar är det sannolikt många portföljer som är ordentligt tilltufsade. Vår bedömning är att det kommer dröja innan lugnet lägger sig på börsen. Så hur ska man se på sitt sparande inför 2023?

Det går naturligtvis inte att veta om den rekyl vi är mitt inne i nu innebär att vi har brutit den nedåtgående trenden eller om en ny utförslöpa står för dörren. Det spelar ingen roll om vi är optimister eller pessimister, vi kommer att ha stora rörelser i marknaden även 2023.

Den optimistiska synen på utsikterna tar sin utgångspunkt i att inflationen har toppat i USA och är på väg att toppa i Europa. I takt med att inflationen sjunker tillbaka under 2023, kan centralbankerna avbryta sina räntehöjningar och istället börja sänka räntan så småningom. Det skulle göra att en eventuell recession blir kortvarig, och eftersom börsen är framåtblickande, är läget ”här-och-nu” passé – fokus ligger på den positiva utvecklingen som väntar nästa år. I takt med att inflation och räntor sjunker nästa år, kommer konsumenternas köpkraft att återhämta sig, vilket gynnar bolagsvinsterna. 

Om vi istället tar på oss de pessimistiska glasögonen börjar analysen också med inflationen. Nog för att den har eller är på väg att toppa, men den kommer inte sjunka tillbaka till 2 procent utan plana ut på en för hög nivå. Centralbankerna kommer därför behöva hålla räntan hög, länge, och kommer inte kunna stötta ekonomin när recessionen slår till. Vi går därför mot en tuff lågkonjunktur, med fallande bolagsvinster. Eftersom det inte reflekteras i börskurserna i dagsläget behöver aktiemarknaden ta höjd för sämre tider nästa år – och börsnedgången kommer att ta fart igen. 

Men vi kan faktiskt skippa gissandet –riskbilden är förhöjd inför 2023, något man behöver väga in om man vill äga aktier. Kortsiktiga pengar bör aldrig placeras på börsen, och det gäller särskilt just nu. Risken är helt enkelt för stor att tidpunkten då du behöver pengarna sammanfaller med en nedgång på börsen. För den som ska ha pengarna placerade i 5 till 10 år, kvarstår faktum att aktier är svårslaget. Då gäller det att se bortom det oroliga läget just nu och snarare ta vara på oroliga perioder på börsen.  

Lycka till!

Claes Tarander, rådgivare, Skandia

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se