“Värmland är skogens Hollywood”

Sandra Sundbäck, vd Paper province. /Foto: Solsta Foto

Värmland är den självklara platsen för skoglig bioekonomi, som skogsindustrins motsvarighet till Hollywood. Det säger Paper province vd, Sandra Sundbäck, och hoppas på ett händelserikt år med fokus på tre områden; kompetensförsörjning, attraktionskraft och den gröna omställningen.

Det är lätt att glömma bort att 2022 började som ett pandemiår, säger klusterföretaget Paper province vd, Sandra Sundbäck. Även om det varierat så har de flesta av klustrets 130 medlemsföretag gått som tåget. Sedan de börjat träffas fysiskt igen har kreativiteten flödat.

-Jag upplever en väldig energi och drivkraft kring att få samarbeta igen, både inom nätverket och med andra branscher. Det händer otroligt mycket, nästan så att man måste hålla i sig, säger hon.

Kompetens

Under 2022 har Paper province intensifierat medlemsdialogen för att lära känna sina medlemsföretag ännu bättre. Det har resulterat i tre områden som man nu kommer att fokusera extra mycket på under 2023.

-Det första, och absolut viktigaste området för våra medlemsföretag, är kompetensförsörjning. Företag har idag svårt att rekrytera rätt kompetens och en utmaning är att våra medlemsföretag ofta konkurrerar om samma kompetenta personal. Vårt jobb blir då att ta reda på hur vi tillsammans kan få ännu fler att vilja jobba i Värmland och få fler studenter att stanna efter sin utbildning.

Där kommer nästa område in – attraktionskraften.

-Skogsbranschen behöver vara attraktiv men det handlar också om allting runt omkring – hela varumärket Värmland. Vi är otroligt duktiga på många saker här och vi behöver få fler att förstå det.

Sedan 2013 har Paper province arbetat med initiativet Vinnväxt, där syftet är att bygga upp Värmland som en internationellt erkänd kompetensnod för skogsbaserad bioekonomi. Ett initiativ där det verkligen börjar hända grejer nu, berättar Sandra.

-Jag brukar säga att Värmland är skogens Hollywood – det är här du ska vara om du vill arbeta med att förädla den förnybara råvaran skog. Vi är starka inom området här i Värmland och har många spännande företag från hela världen som vill komma hit och utveckla sina idéer och testa sina innovationer – det är jättekul!

Det tredje området är den gröna omställningen, där Paper province har som uppgift att lyfta fram företagens utmaningar och frågor.

-Vi behöver ställa om snabbt, vi har inte hur många år som helst på oss. Flera av våra medlemsföretag upplever en hel del hinder för den gröna omställningen. De har möjligheten och pengarna att ställa om men vågar inte, eftersom de inte vet vad som egentligen kommer att gälla framöver. Flera har tidigare gjort insatser för att en tid senare få besked att det är någonting annat som är det mest miljövänliga alternativet.

Bredd

Förutom att man fått in 20 nya medlemsföretag under året som gått har också antalet start-up-företag ökat, vilket har märkts när företagen fått träffas igen.

-När alla samlas på ett och samma ställe är det så roligt att se vilken bredd det finns i Värmland, och det är fantastiskt att ta del av hur intresserade och måna alla är att hitta nya samarbeten, säger Sandra.

Vad har du för förhoppningar på 2023?

-Jag hoppas att vi, tillsammans med hela regionen, kan jobba för att få till någonting som sätter Värmland på kartan och som förändrar världen lite. Jag hoppas att vi ska ta utgångspunkt i vår Värmlandsstrategi och våga ta modiga beslut. Jag hoppas att företagen får lättare att rekrytera rätt kompetens – då kommer vi också nå den gröna omställningen bättre. Och så hoppas jag att vi slipper fler kriser, avslutar hon.

Sandra Sundbäck, vd Paper province. /Foto: Solsta Foto

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se