“Inom sjöfarten finns kapacitet att öka kraftigt”

Göran Lidström, vd på Vänerhamn AB. /Foto: Lisa Harkman.

Vänerhamn AB bedriver hamn- och terminalverksamhet i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. Göran Lidström är företagets vd sedan år 2009. Han tror att Vänersjöfarten har en viktig roll i framtidens transportsystem.

Hur hamnade du i branschen? 

-Det var lite av en slump. Jag är utbildad inom IT och ekonomi och hade varit några år inom IT-branschen när jag fick en fråga om jag inte var intresserad av att söka en ekonomichefstjänst på Vänerhamn. Jag hade gjort ett projektledningsarbete på Vänerhamn i min tidigare anställning och tyckte Vänerhamn verkade vara en intressant arbetsplats, så jag sökte och fick jobbet som ekonomichef i början av 2003. Sedan 2009 har jag haft tjänsten som VD på bolaget.

Vad är det som driver dig? 

-Dels är jag nyfiken och vill lära mig nya saker, vilket jag tycker att jag gör fortfarande efter alla år inom bolaget, dels är jag också en tävlingsmänniska som drivs av att nå uppsatta mål. Vänersjöfarten är viktig för stora delar av basindustrin i hela Vänerregionen och allt vårt arbete utgår i grunden ifrån att vi ska kunna erbjuda våra kunder bra och effektiva tjänster till konkurrenskraftiga priser. Vi arbetar bland annat för att nya slussbyggnationer i Trollhättan ska ske utan stora störningar för Vänersjöfarten under byggnationstiden, vi arbetar för att statens avgifter för sjöfarten generellt, men Vänersjöfarten specifikt, ska vara konkurrensneutrala jämfört med andra transportslag.

Vad är det bästa med ditt jobb? 

-Att ingen dag är den andra lik och att jag får träffa så många olika personer i mitt arbete. Anna Sandborgh, tidigare kommundirektör i Karlstad och mångårig styrelseledamot i Vänerhamn, sa till mig i början av mitt vd-skap att ”de personliga mötena kan vara positiva, men även svåra vid vissa tillfällen – men det är ändå dessa som gör att du utvecklas som människa” och det tycker jag stämmer fullt ut. Jag gillar också att Vänersjöfarten engagerar så mycket som den gör, oavsett om det är kunder, privatpersoner, politiker eller anställda.

Hur har 2022 varit för företaget?

-Trots en kaotisk omvärld med Rysslands krig mot Ukraina, fortsatta följder av coronapandemin och en väldigt hög inflation har vi haft ett väldigt bra år med bra godsvolymer.

Hur ser du på branschens framtid? 

-Framtiden ser bra ut och jag tror Vänersjöfarten har en viktig roll i framtidens transportsystem, där vi behöver utnyttja alla transportslag på ett effektivt sätt. Vi ser att det är trångt på väg och järnväg idag, men inom sjöfarten finns kapacitet att öka volymerna kraftigt.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

-Det är svårt att beskriva en vanlig dag, men jag brukar börja dagen med att kolla min epost om det är några akuta frågor som dykt upp samt skaffa mig en överblick över vilka fartyg vi har i våra hamnar för tillfället. Normalt börjar jag dagen på mitt kontor i hamnen i Karlstad, men ofta är det en resa inplanerad till någon av våra övriga hamnar som finns i Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg.

Vad är aktuellt för 2023 för Vänerhamn?

-Vi står inför många större investeringar och därför är det viktigt att Trafikverket kommer med besked om hur och när nya slussar i Trollhättan kommer byggas. Några aktuella projekt tillsammans med våra ägare är utbyggnation av östra hamnen i Lidköping, planer på att bygga nya magasin i fler av våra hamnar samt att vi utreder framtida hamnplaceringar i fler av våra hamnar. På hållbarhetssidan pågår ett löpande arbete där vi redan idag har en solcellsanläggning i hamnen i Karlstad som blivit ett mycket lyckat projekt. Där vill vi gå vidare för att se var eller hur vi skulle kunna göra liknande installationer. Vi använder idag 97 procent fossilfritt drivmedel i våra dieselmaskiner, men har även börjat ersätta dieseldrivna maskiner med eldrivna där det är möjligt.

När du inte jobbar, vad gör du helst på fritiden?

-När mina barn växte upp var jag väldigt involverad i deras aktiviteter, bland annat som tränare inom fotboll, ishockey och innebandy. Nu är barnen utflugna och jag ägnar gärna tid åt egen träning såsom gymträning, badminton och golf. Utöver det tycker jag även om att resa samt njuta av god mat och dryck.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se