Skoghalls bruk står bakom var sjätte vätskeförpackning i världen

Marie Morin är platschef på Skoghalls Bruk. /Foto: Stora Enso.

Skoghalls Bruk, en av produktionsanläggningarna för kartongproduktion inom Stora Enso, är en av Värmlands större arbetsgivare. Vad många däremot inte känner till är graden av högteknologisk produktion och brukets roll som en av de världsledande spelarna inom hållbara konsumentförpackningar.

2022 har varit ett positivt år för Skoghalls Bruk, där de har en kontinuerlig förbättring inom produktionseffektivitet och säkerhet. Enligt Marie Morin, platschef, har det varit skönt att komma tillbaka igen, taggade efter pandemin.

Digitalisering

I Skoghalls Bruk, precis som på de flesta företag, har pandemin påverkat och krävt anpassningar i verksamheten. Men det har inte bara varit av ondo.           

– Vi har fått en digital upskilling där vi har ökat vår förmåga. Vi gör saker lite annorlunda och fler saker digitalt. Vi har också blivit mer flexibla och tillämpar hybridarbetsplats, det tror jag är en positiv sak, säger Marie och fortsätter:

– Digitalisering är en resa vi är på. Framåt behöver vi jobba ännu mer med digitalisering ihop med värdeskapande, vilket är spännande.

Produktionen är betydligt mer högteknologisk än vad gemene man tror, menar Marie.

– Man är inte van att se papper- och massaindustrin som en high tech-bransch. Det kan bero på att vi inte riktigt visat upp det. Men det är mycket mer high-tech i vår industri än i till exempel mobiltelefonibranschen.  

Investering

Något annat som är aktuellt är Stora Ensos stora investering på 97 miljoner euro i bruket för att öka kartongproduktionen. Investeringen innebär produktionshöjande åtgärder på kartongmaskin åtta (KM8) och åtgärderna sker i två steg.

– Hittills är en deletapp genomförd, den andra och större delen kommer ske under hösten 2023. Det är väldigt roligt, för det är Skoghalls Bruks största investering på 20 år. 100 000 ton mer produktion kommer den här investeringen att ge.

Investeringen kommer också hjälpa bolaget att i ännu större grad vara med på klimatresan, som Marie uttrycker det.

– Detta skapar förutsättningar att sätta mer förnyelsebara förpackningar på marknaden. Det finns en hållbarhetstrend och detta hjälper oss att ersätta plastförpackningar med förnyelsebara. Var sjätte vätskeförpackning, så som mjölk eller juice, som produceras i hela världen kommer från Skoghalls bruk. Så vi är en stor spelare redan idag på de delarna. I framtiden kommer vi nog få räkna om och göra en ny kalkyl, efter vår nya investering.

Just hållbarhet är Stora Ensos största fråga.   

– Stora Enso har satt som mål att vi år 2050 ska tillhandahålla regenerativa lösningar, vilket är lösningar som är cirkulära men också bidrar till biologisk mångfald och klimatförbättring. Det känns bra att få jobba på ett företag som är så värderingsdrivet, som verkligen vill göra väl. Jag tror det är sådana företag, som driver klimatfrågan rätt, som kommer vinna på sikt, avslutar Marie.

Stora Enso har investerat 97 miljoner euro i bruket för att öka kartongproduktionen. /Foto: Skoghalls Bruk.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se