1880 insatser för räddningstjänsten 2022

Räddningstjänsten Karlstadsregionen genomförde 1880 insatser under 2022. Foto: Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Totalt genomförde Räddningstjänsten Karlstadsregionen 1880 insatser under 2022. Det är en ökning med 9 procent jämfört med 2021. Statistiken följer i stort tidigare år, men vissa kategorier uppvisar förändringar.

Under 2022 har Räddningstjänsten Karlstadsregionen hanterat 150 stycken händelser under kategorin brand i byggnad, visar ett pressmeddelande från Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Det är en minskning med 23 procent mot föregående år. Brand i byggnad innefattar både bränder i industrilokaler och förrådsbyggnader samt bostäder såsom villor och lägenheter.

Antalet automatlarm utan brand har ökat med 27 procent för år 2022. Dessa innefattar endast falsklarm då ett automatiskt larm där det faktiskt brinner istället kategoriseras som brand i byggnad. Ökningen i antalet automatiska brandlarm är till stor del kopplad till industri och skolverksamhet.

Under år 2022 ökade antalet händelser som räddningstjänsten utför på uppdrag av Region Värmland. Antalet uppdrag ökade med 76 procent mot år 2021. Uppdragen handlar dels om att genomföra utryckning och insats i väntan på ambulans, dels om att stödja ambulanspersonal med att bära och/eller transportera patienter.

Antalet suicidlarm under 2022 var 81 stycken vilket är en ökning på 47 procent mot de 55 larm räddningstjänsten responderade mot under 2021. Under 2020-2022 har flera ändringar gjorts kopplat till vilken typ av suicidlarm som Räddningstjänsten Karlstadsregionen larmas på. Dessa ändringar skulle helt eller delvis skulle kunna förklara ökningen 2022 och även minskningen 2021.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se