“Vi gör en stor samhällsnytta”

Hammarö energis vd, Johan Modin.

2022 har varit ett extremt år på flera sätt för Hammarö energi. Skenande elpriser har till exempel lett till att efterfrågan på fjärrvärmekonverteringar har ökat med 1200 procent. Vid årsskiftet tog man även över kommunens renhållning.

Post-pandemin och kriget i Ukraina har påverkat Hammarö energis verksamhet mycket under 2022. Det handlar bland annat om prisökningar på material och osäkra eller försenade leveranser, vilket gjort det svårt att planera arbetet, säger Hammarö energis vd, Johan Modin.

-När energiflödet i Europa ströps, till följd av kriget i Ukraina, skapades en brist och när elpriserna blir höga i Europa, på grund av bristen, så blir marknadspriserna höga i Sverige också. Detta gjorde att elpriset skenade under 2022, förklarar han.

Kampanj

I januari 2022, strax före Rysslands invasion av Ukraina, sjösatte Hammarö energi en kampanj för att erbjuda villaägare i kommunen fjärrvärmeanslutning.

-Det var ett paket där vi erbjöd att hjälpa till med konvertering från direktverkande till vattenburen värme och fjärrvärme, eftersom vi såg en stor möjlighet att göra samhällsnytta.

Elpriserna sköt i höjden efter invasionen och det gjorde även antalet förfrågningar och intresseanmälningar om fjärrvärme, närmare bestämt med 1200 procent.

-Utmaningen var att vi då, våren 2022, satt med komponentbrist, prisökningar på material, extremt många kunder som ville med och en ovana att hantera 1200 procent fler förfrågningar. Det har varit ett extremår, kan man säga.

Han berättar att det varit en kamp att få ihop resurser hos entreprenören för att kunna göra alla jobb, vilket resulterat i förseningar.

-Kunderna har varit väldigt tålmodiga. De är medvetna om hur elräkningen kommer att se ut framgent och ser ändå det positiva i att få det gjort, även om det dragit ut på tiden.

Under året som gått har Hammarö energi dessutom sett en ytterligare prisökning, vilket gjort att de egentligen borde korrigerat priset på konverteringarna, men valt att inte göra det, berättar Johan.

-Vi vill inte utnyttja situationen. För oss är det viktigare att känna att vi hjälper till.

Under 2023 kommer Hammarö energi fortsätta arbetet med fjärrvärmeinstallationer. För närvarande har man cirka 100 intresseanmälningar som väntar.

-Vi kommer titta närmare på områden som inte är utbyggda för fjärrvärme alls, så får vi se var vi landar. Det är mycket planering kring detta och man får jobba strategiskt.

Solceller

Men det är inte bara fjärrvärmekonverteringar som står på dagordningen för 2023. Sedan 2021 har de arbetat för att bygga en solcellspark mellan Hammarö utbildningscenter och älven på Skoghall, som kommer generera cirka 3000 megawattimmar.

-Nu väntar vi på besked om finansiering och vår förhoppning är att vi ska ha en solcellspark uppe under hösten.  

Han tillägger:

-Vi tittar även på möjligheterna att sätta upp en publik snabbladdare för elbilar vid vår fastighet vid panncentralen i centrala Skoghall.

Sedan årsskiftet 2022/2023 har Hammarö energi även tagit över ansvaret för kommunens renhållning från Hammarö kommun.

-Vi tar hand om allt hushålls- och matavfall, samt kommunens återvinningscentraler. Så det händer mycket spännande saker hos oss, men allt detta blir ju också en utmaning eftersom det är sådant som kräver resurser från oss, avslutar Johan.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se