“Sverige är världsledande inom industriellt träbyggande”

Elin Appel, projektledare för IndBygg på Paper province. Foto: Paper province

Tänk om fossila material i nybyggnationer kunde bytas ut till ett förnybart, klimatsmart, råmaterial som växer överallt runt omkring oss. Det är fullt möjligt, menar näringslivsklustret Paper province som sedan tre år leder EU-projektet IndBygg för att sprida kunskap om fördelarna med att bygga stort i trä.  

50 procent av en byggnads miljöbelastning uppstår under byggskedet. Därför är valet av byggmaterial väldigt viktigt. På vilket sätt och hur långt materialen sedan transporteras har stor betydelse för koldioxidutsläppen. Det menar Elin Appel, projektledare för IndBygg på Paper province. 

– Kan man byta ut en del stål och betong till trä skulle det göra stor skillnad. Trä är ett förnybart material som dessutom binder koldioxid och som ofta finns nära, vilket gör att man också kan minska transportsträckorna, säger hon. 

EU-projekt 

IndBygg står för industriell träbyggnation och syftar på byggnationer i stor skala – flervåningshus. IndBygg är ett EU-projekt som letts av Paper province, tillsammans med IUC Dalarna, Karlstads universitet och Region Värmland, sedan år 2020. Projektet syftar till att öka kunskapen och kompetensen hos offentliga och privata aktörer kopplat till hur man kan bygga stora byggnader med trä. 

Småhusbyggandet, alltså villor och enbostadshus, har i Sverige i princip alltid bestått av trä – ungefär 90 procent av alla villor som uppförs har en trästomme, berättar Elin. Men för större byggnader ser det annorlunda ut. 

-       När vi gav oss in i projektet var inte industriell träbyggnation nytt på marknaden, men det var inte så många aktörer som höll på med det och det var inte många som kände sig trygga i att beställa byggprojekt med trästomme. 

En av anledningarna, tror Elin, är att det fram till mitten av 1990-talet var förbjudet att bygga fler än två våningar i trä i Sverige på grund av brandrisken.  

-       Det finns tre stora frågor när man talar om träbyggnation – brand, fukt och ljud.  
Det är självklart viktiga parametrar att förhålla sig till, men någonting som gärna glöms bort är att man ju även i byggen med stål och betong måste göra anpassningar för att klara krav för just brand, fukt och ljud. När man bygger med trä måste man naturligtvis följa samma regelsystem som vid byggnation med stål och betong och min uppfattning är att vi idag har väl etablerade metoder för att uppföra säkra träbyggnader med god kvalitet. 

Men industriell träbyggnation är mer än att bara bygga i trä, säger Elin.  

-       Det handlar också om att förflytta arbetet från den traditionella byggarbetsplatsen in i fabrikerna. Det gör att byggtiden blir betydligt kortare ute på arbetsplatserna och säkerställer samtidigt en kvalitetskontrollerad process med minskad mängd spillmaterial. Det moderna sättet att bygga innebär också att arbetstillfällen öppnas upp utanför storstäderna då fabriker med fördel placeras nära råvaran, det vill säga skogen. 

Trots en något mild start har resan för det industriella träbyggandet gått väldigt fort, berättar hon.  

-       20 procent av flerbostadshusen uppförs idag med trästomme. Det är en fantastisk utveckling, tycker jag.  

En stor del av utvecklingen beror på en ökad medvetenhet, tror Elin.  

-       Men också att klimatdeklarationskrav infördes i Sverige vid årsskiftet 2021/2022.  Det innebär att alla nya byggnader som uppförs från januari 2022 ska redovisa alla material som installeras i byggnaden och dess miljöpåverkan.  

Andra länder 

Sverige har mer och mer blivit en föregångare som andra länder tittar mot, säger Elin.  

-       Det hänger främst ihop med att vi har kompetensen. Vi har även anammat ett sätt att tänka kring byggsystem som man inte har i andra länder – vi tillverkar inte bara enskilda byggkomponenter, vi kan leverera allt som en helhet. Min uppfattning är att Sverige är världsledande inom industriellt träbyggande.  

IndBygg, som är Paper province första EU-projekt riktat mot byggbranschen, har i oktober 2023 nått sin ände.  

-       För Paper province del har projektet inneburit att vi numera är en aktör att räkna med kopplat till träbyggnadsfrågor. Det har i sin tur gjort att vi gått från noll medlemsföretag inom byggbranschen till ungefär 15 idag. Vi har verkligen lagt grunden för nätverk och börjat bli en spelare som man vill hänga med för att utvecklas inom industriell träbyggnation och ett hållbart byggande. När projektet avslutas i oktober kommer vi att fortsätta vårt arbete på det inslagna spåret.  

IndBygg vill öka kunskapen och kompetensen hos offentliga och privata aktörer kopplat till hur man kan bygga stora byggnader med trä. Foto: Paper province

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se