Karlstad airport – ett nav för Värmland och världen

Enligt Camilla Sperling, vd på Karlstad airport, är den gröna omställningen ett stort och spännande jobb som pågår. /Foto: Kd airport.

Flygbranschen är en dynamisk bransch i ständig förändring. Den spelar en viktig roll för rörlighet, näringsliv och regional utveckling. Samtidigt har flyget fått stå till svars för dess klimatpåverkan. Camilla Sperling, vd på Karlstad airport, reder ut de centrala frågorna.

Flygets roll i transportsystemet är självklar. Det finns inga andra transportmedel som kan konkurrera i varken snabbhet eller effektivitet. Enligt Camilla Sperling, vd på Karlstad airport, är flyget av central betydelse för Värmland.

– Flygplatsen är viktig för att vi ska få ut värmlänningar till världen och världen till Värmland, så att vi inte blir en vit fläck på kartan. En flygplats är ett nav för så mycket; infrastruktur, rörlighet och näringsliv. Det handlar inte bara om trevligheter som att åka på charter, även om det är jättetrevligt att kunna erbjuda det också.

Samhällsnytta

För att kunna utvecklas i den globaliserade och konkurrenspräglade ekonomin vi lever i och för att det svenska näringslivet ska ha tillgång till effektiva transporter, utgör flyget en viktig del.

– Flyget är viktigt för industrin när det gäller att transportera högvärdigt gods, men också för att få både kunder och medarbetare ut och in i världen, speciellt längre sträckor. Att det finns bra möjligheter att nå Karlstad för att besöka viktiga företag och annat, säger Camilla.

Ett välutvecklat transportsystem lägger också grunden för integration, social hållbarhet och regional utveckling.

– Vi gör också samhällsnytta, då vi är en beredskapsflygplats och kan öppna för samhällsnyttig trafik när det behövs – alla dagar om året. I dessa tider är det otroligt viktigt. Vi har också Svensk luftambulans som har sin bas här – det är inte alla ställen i Sverige som har möjlighet till ambulanshelikoptrar. Det är en trygghet för värmlänningar, vilket känns jättebra.

Grön omställning

Samtidigt som flyget utgör stora möjligheter för svenska aktörer att bidra till export, tillväxt och sysselsättning, är flyget också en av de största och snabbast växande källorna till klimatpåverkan. Att flygbranschen har många motstridigheter att hantera, är ingen underdrift.

– Tidigare har flyget fått stå själv i skamvrån, men nu inser man att alla transportmedel behöver ses över och att vi behöver gå mot fossilfritt bränsle. Vad gäller flyget som transportmedel har det skett stor utveckling. Det utvecklas elflyg, vi tittar på olika fossilfria bränslen, som vätgas och biobränsle. Redan idag med biobränsle kan vi resa oerhört mycket mer klimatsmart än vi kunde innan, säger Camilla.

Enligt Camilla sker den gröna omställningen även på själva flygplatsen där de jobbar för att bli helt fossilfria, till exempel genom fossilfria bränslen i sina fordon och miljövänliga alternativ för att göra start- och landningsbanan fri från is och snö.

– Man bör ställa krav på att resa grönt – snarare än krav på att inte resa alls. Ställer vi krav kommer förändringen ske snabbare. Vi på flygplatsen är villiga att bidra till och jobba hårt för detta på alla möjliga sätt, avslutar hon.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se